Marš za zatvaranje svih klaonica ili zašto abolicionisti/ce nikada ne sudjeluju u takvim akcijama?

Marš za zatvaranje svih klaonica ili zašto abolicionisti/ce nikada ne sudjeluju u takvim akcijama?

323 3098

Svijet je veganski! Ako to želiš.

Preveo i uredio: Leon Kralj
Sa slovenskog na hrvatski preveo: Igor Dragišić
Objavljeno u nedjelju, 18. rujna 2016.

Ispod ovog teksta na hrvatskom možete pročitati tekst na slovenskom.


Većina zagovornika/ca prava životinja smatra da poticati ljude na veganstvo nije dovoljno (ili čak nije nužno) i da treba „jasno i glasno zahtijevati osudu industrije, koja iskorištava životinje“. U tu svrhu pozivaju na javne demonstracije širom svijeta, na kojima sudionici/ce zahtijevaju od industrije da zatvori sve klaonice. Riječ je o tzv. “Maršu za zatvaranje svih klaonica” (March to Close Down All Slaughterhouses).

Tvrdim da je aktivizam te vrste sporan, kako u moralnom, tako i u praktičnom smislu, a i da u potpunosti promašuje bit. Nudim odgovor abolicionista/ica, koji je u jednom od svojih komentara sažeo naš kolega Balint Balasa:

„Prije nego prijeđem na kampanju Marš za zatvaranje svih klaonica, prilažem ovdje nekoliko naglasaka, što mi abolicionisti/ce poduzimamo, a što ne radimo. Ti naglasci su važni za razumijevanje zašto mi abolicionistički/e vegani/ke ne sudjelujemo u uličnim predstavama ove vrste:

1. Abolicionisti/ce se nikad ne fokusiramo na industriju za iskorištavanje životinja. Jasno nam je da će ponuda postojati sve dok postoji i potražnja. Umjesto toga se fokusiramo na nenasilnu edukaciju i pozivanje ljudi da prihvate veganstvo kao moralni temelj.

2. Mi abolicionisti/ce nikada ne koristimo i ne nudimo edukacijski material koji promovira bilo koji od oblika iskorištavanja životinja.

3. Mi abolicionisti/ce odbijamo općenito prihvaćeno shvaćanje, da je jesti meso lošije od konzumacije drugih namirnica životinjskog izvora (mlijeko, mliječni proizvodi, ribe, jaja). Uvijek naglašavamo da je svako iskorištavanje životinja moralno pogrešno i da u moralnom smislu nema razlike između mesa, drugih životinjskih proizvoda i drugih oblika iskorištavanja životinja (zoološki vrtovi, pokusi na životinjama, lov, životinje u cirkusu, konjske i pseće trke, borbe bikova, rodeo, zabavni parkovi sa životinjama, trgovine „kućnim ljubimcima“ itd. prim. prev.). One koji/e nastavljaju s iskorištavanjem životinja, jednostavno zovemo ne-vegani/ke i nikada ih ne označavamo kao mesojede, karniste/ice, svejede, lešinare/ke, ili kako drugačije impliciramo da su jedni oblici iskorištavanja životinja nemoralniji od drugih.

4. Mi abolicionisti/ce uvijek jasno upozoravamo na vrstaštvo (specieizam) i promidžbu iskorištavanja životinja, čime se služe i svi/e ostali/e (ne-abolicionistički/e) vegani/ke. Ne brine nas „jedinstvo pokreta za životinje“. U stvari se mi abolicionisti/ce i ne vidimo kao dio Pokreta pod vodstvom velikih zaštitarskih (welfare) organizacija, koje promiču iskorištavanje životinja.

5. Mi abolicionisti/ce nikad ne podržavamo istraživanja izvedena pod krinkom, naime ona se uvijek fokusiraju na kršenje zaštitarskih Zakona za zaštitu životinja, čime neophodno poručuju da je iskorištavanje životinja moralno prihvatljivo, sve dok igramo po pravilima. Prikriveni istraživači/ce zaposleni/e od strane organizacija PETA i Mercy for Animals, su posvjedočili da svakodnevno sudjeluju u mučenju i ubijanju životinja, u svrhu dobivanja video snimaka iz klaonica, potrebnih za sakupljanje donacija. Imamo više nego dovoljno istraživanja, da znamo kako se postupa sa životinjama na farmama i klaonicama. Jedini razlog da „aktivisti“ nastavljaju s istraživanjima te vrste, je dobivanje još većih novčanih sredstava za nastavljanje svojih zaštitarskih kampanja, kojima pozivaju na reforme iskorištavanje životinja. Za abolicionističke vegane/ke, jednostavna činjenica da se životinje iskorištava kao resurs za ljude, na sasvim zadovoljavajući način prikazuje nepravičnost u odnosu prema životinjama.

Ako se sad za trenutak vratim na Marš za zatvaranje svih klaonica, u njihovoj sam brošuri s naslovom Za svjetsko ukidanje mesa (For a World-wide Movement for the Abolition of Meat), pročitao sljedeće:

… Griješimo. Griješimo ako mislimo da svi koji jedu meso odobravaju klaonice. Griješimo ako mislimo da nisu spremni poslušati naše zahtjeve … Ali pokret za ukidanje mesa, kao politički pokret ne uključuje samo krug onih ljudi koji već striktno bojkotiraju životinjske proizvode. Već prema svojoj definiciji, pokret uključuje svakoga tko misli da bi meso trebalo ukinuti …

… pitam se kakvu poruku šaljemo tim ljudima:

1. Mogu koračati na maršu protiv klaonica, a za vrijeme tog marša jesti kobasice.

2. Klaonice su izvor problema, a ne to da ja plaćam proizvode, zbog kojih klaonice uopće postoje odnosno te proizvode nude.

3. Nigdje na svojoj internetnoj stranici nećemo spominjati riječ na „V“ (Veganstvo prim.prev.), jer ne želimo nikoga optuživati ili sramotiti – izuzev klaoničke radnike/ce, ali to je sasvim prihvatljivo, oni/e su naime „zlobni/e“. Netko tko radi u klaonici je svakako „zloban/a“.

Ali kad sam vidio spomenuti Marš u mom rodnom Melbourneu, riječ je na „V“ bila spomenuta, ali u negativnom smislu. To njihovo objašnjenje smo već čuli više puta:

„ … Moramo znati da je veganstvo aktivnost, kod koje se radi o izbjegavanju nečega, kao npr. stočarstva i ostalih oblika iskorištavanja. Biti aktivan/a, premašuje takvo izbjegavanje, naime, postavlja problematiku na društvenu i političku razinu, umjesto da ostaje na razini „osobnog načina življenja“, ili u najboljem slučaju, tek na razini napornog razgovora s nekim, koga uvjeravaš da postane vegan/ka. Veseli nas da vegani/ke postaju toga svjesni/e. Moramo učiniti sve, kako bismo izbjegli/e opasnosti zapadanja u kategoriju pokreta potrošača i istaknuti se kao pokret za slobodu i pravičnost …“

Da, dobro ste pročitali. Veganstvo je ožigosano kao „izbjegavanje“ i „konzumerizam“, dok je nenasilno educiranje ljudi o veganstvu kao moralnom temelju „naporan razgovor jedan na jedan, s nekom, koga uvjeravaš da postane vegan/ka“, i sve to nije ni približno tako važno, kao u koaliciji s ne-veganima/kama „osvještavati javnost“. Drugim riječima, umjesto da kažemo jasno i glasno da je ropstvo nemoralno, radije ćemo pozvati robovlasnike/ce da marširaju s nama protiv ropstva, i reći im kako je odricanje vlasništva robova/kinja u svrhu postizanja ukidanja ropstva, zapravo „opasnost zapadanja u kategoriju potrošačkog pokreta“.

I dodajmo još zaštitarsku poruku, koju smo čuli na Maršu u Melbourneu:

„… To je prilika za edukaciju šire javnosti o okrutnim postupcima u klaonicama …“

Da imamo na raspolaganju jednu rečenicu za edukaciju – bi li to stvarno bila ta rečenica?


 

Shod za zaprtje vseh klavnic ali zakaj se abolicionisti nikoli ne udeležujemo takšnih akcij

Večina zagovornikov pravic živali meni, da spodbujati ljudi k veganstvu ni dovolj (ali celo nenujno) in da je treba “jasno in glasno zahtevati obsodbo industrije, ki izkorišča živali”. V ta namen pozivajo k javnim demonstracijam širom sveta, na katerih udeleženci zahtevajo od industrije, da zapre vse klavnice. Gre za t.i. March to Close Down All Slaughterhouses [Shod za zaprtje vseh klavnic; op.p.].

Trdim, da je tovrstni aktivizem sporen tako v moralnem kot praktičnem smislu ter da povsem zgreši bistvo. Podajam odgovor abolicionistov, ki ga je v enem od svojih komentarjev povzel naš kolega Balint Balasa:

»Preden preidem na kampanjo Shod za zaprtje vseh klavnic, je tukaj nekaj poudarkov, kaj abolicionisti počnemo in česa ne. Ti poudarki so pomembni za razumevanje tega zakaj abolicionistični vegani ne sodelujemo pri tovrstnih uličnih predstavah:

 1. Abolicionisti se nikoli ne osredotočamo na industrijo izkoriščanja živali. Jasno nam je, da vse dokler bo obstajalo povpraševanje, bo obstajala tudi ponudba. Namesto tega se osredotočamo na nenasilno izobraževanje in pozivanje ljudi kveganstvu kot moralni osnovi.
 1. Abolicionisti se nikoli ne poslužujemo oz. ne ponujamo izobraževalnega gradiva, kipromovira katerokoli izmed oblik izkoriščanja živali.
 1. Abolicionisti zavračamo splošno sprejeto napačno predstavo, da je jedenje mesa slabše od uživanja drugih živil živalskega izvora (mleka, mlečnih izdelkov, rib, jajc). Vedno poudarjamo, da je vsakršna uporaba živali moralno zgrešena in da v moralnem smislu ni razlik med mesom, drugimi živalskimi proizvodi in drugimi oblikami uporabe živali [živalski vrtovi, poskusi na živalih, lov, živali v cirkusih, konjske in pasje dirke, bikoborbe, rodei, zabaviščni parki z živalmi, trgovina s “hišnimi ljubljenčki”, …; op.p.]. Tiste, ki nadaljujejo z uporabo živali preprosto imenujemo ne-vegani in jih nikoli ne označujemo za mesojedce,karniste, vsejedce, truplojedce ali kakorkoli drugače kar bi lahko namigovalo, da so nekatere izmed oblik izkoriščanja živali bolj nemoralne od drugih.
 1. Abolicionisti vedno jasno opozarjamo naspecizem in promoviranje izkoriščanja živali, ki se ga poslužujejo vsi ostali (ne-abolicionistični) vegani. Ne skrbi nas “enotnost gibanja za živali”. Pravzaprav abolicionisti sami sebe ne vidimo kot del gibanja, ki ga vodijovelike welfare organizacije, ki promovirajo izkoriščanje živali.
 1. Abolicionisti nikoli ne podpiramopreiskav izvedenih pod krinko, saj se le-te vedno osredotočajo na kršitev welfare zakonov za zaščito živali, s čimer neobhodno sporočajo, da je izkoriščanje živali moralno sprejemljivo vse dokler igramo po pravilih. Skrivni preiskovalci, zaposleni s strani organizacij PETA in Mercy for Animals so razlagali, da dnevno sodelujejo pri mučenju in ubijanju živali z namenom pridobitve videoposnetkov iz klavnic, ki jih potrebujejo za zbiranje donacij. Imamo že več kot dovolj preiskav za to, da vemo, kako se ravna z živalmi na farmah in v klavnicah. Edini razlog zakaj “aktivisti” nadaljujejo s tovrstnimi preiskavami je, da pridobijo od javnosti še več denarja za svojewelfare kampanje, s katerimi pozivajo k reformam izkoriščanja živali. Za abolicionistične vegane preprosto dejstvo, da so živali uporabljene kot vir za ljudi, zadostuje za prikaz nepravičnosti v odnosu do živali.

Če se zdaj vrnem nazaj k Shodu za zaprtje vseh klavnic … v njihovi brošuri z naslovom For a World-wide Movement for the Abolition of Meat [Za svetovno gibanje za odpravo mesa; op.p.], sem prebral sledeče:

»… Motimo se. Motimo se, če mislimo, da vsi jedci mesa odobravajo klavnice. Motimo se, če domnevamo, da ljudje niso pripravljeni prisluhniti naši zahtevi … Toda gibanje za odpravo mesa kot politično gibanje ne vključuje le kroga tistih ljudi, ki že striktno bojkotirajo živalske proizvode. Že po svoji definiciji gibanje vključuje vsakogar, ki misli, da bi bilo meso potrebno odpraviti…«

Sprašujem kakšno sporočilo s tem pošiljajo ljudem:

 1. Lahko maširam na shodu proti klavnicam in hkrati med maširanjem jem klobase.
 1. Klavnice so tiste, ki so izvor problema, in ne to, da jaz plačujem za izdelke, zaradi katerih klavnice sploh obstajajo in jih ponujajo.
 1. Nikjer na svoji spletni strani ne bomo omenili besede na “V” [Veganstvo; op.p.], ker nočemo nikogar obtoževati in sramotiti – razen klavniških delavcev, a to je povsem sprejemljivo, saj so vendar “zlobni”. Kdor dela v klavnici, je gotovo “zloben”.

A ko sem videl omenjeni shod v mojem domačem Melbournu, je beseda na “V” bila omenjena, toda v negativnem smislu. To njihovo razlago smo slišali že večkrat:

»… Vedeti moramo, da je veganstvo aktivnost, pri kateri gre le za izogibanje nečemu, kot npr. podpiranju živinoreje in ostalim oblikam izkoriščanja. Biti aktiven presega to izogibanje, saj postavlja problematiko na družbeno in politično raven, namesto da ostaja zgolj na ravni “osebnega načina življenja” ali v najboljšem primeru le na ravni napornega pogovora ena na ena z nekom, ki mu dopoveduješ naj postane vegan. Veseli nas, da se vegani pričenjajo zavedati tega. Storiti moramo vse za to, da se izognemo nevarnosti zapadanja v kategorijo gibanja potrošnikov in se izpostavljati kot gibanje za svobodo in pravičnost …«   

Da, prav ste slišali. Veganstvo je označeno kot “izogibanje” in “potrošništvo”, nenasilno izobraževanje ljudi o veganstvu kot moralni osnovi je “naporen pogovor ena na ena z nekom, ki mu dopoveduješ naj postane vegan”, in vse to ni niti približno tako pomembno kot v koaliciji z ne-vegani “osveščati javnost”. Povedano drugače, namesto da rečemo razločno in glasno, da je suženjstvo nemoralno, bomo raje povabili sužnjelastnike naj maširajo z nami proti suženjstvu in jim dejali, da odpovedati se lastništvu sužnjev za dosego odprave suženjstva predstavlja “nevarnost zapadanja v kategorijo gibanja potrošnikov”.

In navrzimo še welfare sporočilo, ki smo ga poslušali na shodu v Melbournu:

»… To je priložnost za izobraževanje splošne javnosti o krutih postopkih v klavnicah …«

Če bi imel le en stavek na razpolago za izobraževanje javnosti – ali bi to res bil ta?«

Prevedel in uredil: Leon Kralj

Vir: https://www.facebook.com/abolitionistapproach

 

323 KOMENTARA

 1. HVALA ROBERTU ZBO PRIKAZA TAKO GNJUSNOG “CLANKA”. – u JUGI se nikad nije rodio razuman covjek – Homo sapiens. Specizam, smrdizam, prdizam, veganizam, Gayizam. mi smo vogjeci, ali ni Australija ne zaostaju. Debili pisu debili, citaju- i to traje miliun godina. JA SAM SE PONADAO R0BERTU, ALI JE ON PROMASIO

 2. First off I would like to say terrific blog! I had a quick
  question in which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was interested to know how you center yourself
  and clear your thoughts prior to writing. I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting my thoughts out there.
  I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
  Thank you!

 3. Great work! This is the kind of information that are supposed to be shared across the
  internet. Shame on the seek engines for not
  positioning this publish higher! Come on over and seek advice from my
  website . Thank you =)

 4. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I’m going to
  return yet again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way
  to change, may you be rich and continue to guide other people.

 5. The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see
  if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a
  youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.

  I know this is totally off topic but I had to share
  it with someone!

 6. Just desire to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply nice
  and i can assume you are an expert on this subject.

  Well with your permission let me to grab your feed to keep
  updated with forthcoming post. Thanks a million and please
  carry on the rewarding work.

 7. This is the right web site for anyone who would like to understand this topic.
  You understand so much its almost tough to argue with you (not that I
  really will need to…HaHa). You certainly put a fresh
  spin on a subject which has been discussed for years. Great stuff, just great!

 8. Thanks for the good writeup. It actually was
  once a leisure account it. Glance complicated to more introduced agreeable from you!
  However, how could we keep up a correspondence?

 9. Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of
  the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its
  a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show
  the same results.

 10. Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my
  comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted
  to say fantastic blog!

 11. Somebody essentially assist to make severely posts I
  might state. That is the first time I frequented your web page and thus far?
  I surprised with the research you made to create this actual post incredible.

  Magnificent job!

 12. Great post. I used to be checking constantly this weblog and I am impressed!
  Very useful info particularly the last part :) I deal with such info
  a lot. I used to be seeking this particular info for
  a very long time. Thanks and best of luck.

 13. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.
  Do you have any helpful hints for inexperienced blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 14. I don’t even know how I ended up here, but I thought this
  post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 15. Admiring the persistence you put into your
  blog and detailed information you present. It’s nice to
  come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information.
  Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 16. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your
  situation; we have developed some nice methods and
  we are looking to exchange solutions with other folks, why
  not shoot me an email if interested.

 17. you are actually a excellent webmaster. The site loading speed is incredible.
  It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.
  Moreover, The contents are masterwork. you have performed
  a fantastic task on this subject!

 18. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of space .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
  Studying this info So i’m happy to show that I have a very just right
  uncanny feeling I discovered exactly what I
  needed. I most indubitably will make certain to don?t overlook this site and
  provides it a glance on a constant basis.

 19. Greetings! Very useful advice within this article!
  It’s the little changes that make the greatest changes.

  Thanks a lot for sharing!

 20. Excellent blog! Do you have any tips and hints for
  aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a
  little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress
  or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused ..
  Any suggestions? Thank you!

 21. My partner and I stumbled over here from a different page
  and thought I may as well check things out. I like what I see
  so now i’m following you. Look forward to finding out about your web page again.

 22. I have learn several good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
  I surprise how much effort you put to create this kind of excellent informative web site.

 23. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining,
  and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The issue is something which too few men and women are speaking intelligently about.
  I am very happy that I found this during my hunt for something concerning this.

 24. I am no longer sure the place you are getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or figuring out more.
  Thank you for magnificent info I was on the lookout
  for this information for my mission.

 25. Hi there! This post couldn’t be written much better! Going through this
  post reminds me of my previous roommate!

  He always kept preaching about this. I most
  certainly will send this post to him. Pretty sure
  he will have a great read. Thanks for sharing!

 26. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since I bookmarked it.

  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 27. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this fantastic blog!

  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group.
  Talk soon!

 28. I just could not leave your web site before suggesting that I
  extremely enjoyed the standard info a person provide in your visitors?

  Is gonna be again regularly in order to check out new posts

 29. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would
  cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% sure.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Appreciate it

 30. You’re so interesting! I do not believe I’ve read
  through a single thing like that before.
  So good to find someone with a few original thoughts on this topic.
  Really.. many thanks for starting this up. This site
  is one thing that is needed on the web, someone with a bit of originality!

 31. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
  losing a few months of hard work due to no backup.
  Do you have any methods to prevent hackers?

 32. Right here is the perfect webpage for anyone who wishes to understand this topic.
  You know a whole lot its almost hard to argue with
  you (not that I personally would want to…HaHa).

  You definitely put a new spin on a subject that’s been written about for a long time.
  Excellent stuff, just excellent!

 33. Hi! I understand this is sort of off-topic but I needed to ask.

  Does running a well-established blog such as yours take a massive amount work?

  I’m completely new to running a blog however I do write in my diary daily.
  I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and feelings online.

  Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 34. Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems
  with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 35. Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,
  you might be a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will
  come back sometime soon. I want to encourage one
  to continue your great work, have a nice weekend!

 36. An interesting discussion is definitely worth comment. I believe that you should publish more about this subject, it may not be a taboo matter but generally
  people do not discuss such topics. To the next! Many thanks!!

 37. Hey I know this is off topic but I was wondering if
  you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for
  quite some time and was hoping maybe you would have some experience with
  something like this. Please let me know if you
  run into anything. I truly enjoy reading your blog
  and I look forward to your new updates.

 38. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an email.
  I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward to seeing it grow
  over time.

 39. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely
  long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any helpful hints for first-time blog writers?
  I’d really appreciate it.

 40. I always used to study paragraph in news papers but
  now as I am a user of internet therefore from now I am using net
  for posts, thanks to web.

 41. whoah this blog is excellent i like studying
  your articles. Keep up the great work! You know, many individuals are looking around for this
  information, you could aid them greatly.

 42. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you create this website yourself or did you
  hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would
  like to know where u got this from. thank you

 43. Right here is the right website for anybody who hopes to find
  out about this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue
  with you (not that I personally will need to…HaHa).
  You certainly put a fresh spin on a subject that’s been discussed for years.
  Wonderful stuff, just great!

 44. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add
  to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 45. Superb site you have here but I was wanting
  to know if you knew of any discussion boards that cover
  the same topics discussed in this article? I’d really
  like to be a part of community where I can get
  responses from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me
  know. Cheers!

 46. I’m not sure where you’re getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this information for my
  mission.

 47. Wonderful website you have here but I was curious about if you knew of any forums that cover
  the same topics discussed in this article? I’d really love to be
  a part of online community where I can get comments from other experienced individuals that
  share the same interest. If you have any suggestions, please let me know.
  Many thanks!

 48. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did
  you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from.
  cheers

 49. Hi, I do think your site could be having internet browser compatibility problems.
  When I look at your web site in Safari, it looks
  fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, excellent website!

 50. you’re in point of fact a excellent webmaster.
  The web site loading velocity is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique
  trick. Furthermore, The contents are masterwork.

  you’ve performed a fantastic task on this matter!

 51. We are a gaggle of volunteers and starting a brand new scheme in our community.

  Your site offered us with valuable info to work on. You have performed a formidable activity and our entire community will likely be thankful to you.

 52. Wonderful items from you, man. I have be mindful your stuff previous to and you are simply extremely great.
  I really like what you’ve bought here, certainly like what you are
  saying and the way in which through which you assert it. You are making it entertaining and you still care for to
  keep it smart. I can’t wait to learn much more from you.
  This is really a wonderful site.

 53. I’ve been browsing on-line greater than three hours these days, but I by no means
  found any interesting article like yours. It’s pretty worth sufficient for me.
  In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the net can be
  much more helpful than ever before.

 54. Can I simply just say what a relief to discover somebody who
  actually knows what they’re discussing on the web. You actually
  understand how to bring an issue to light and make it important.

  A lot more people have to read this and understand this side of
  your story. It’s surprising you’re not more popular since you certainly have the gift.

 55. Its such as you learn my thoughts! You appear to understand a lot about this,
  like you wrote the guide in it or something. I
  believe that you simply can do with a few percent to pressure the message house a little bit,
  but other than that, this is great blog. An excellent read.
  I’ll certainly be back.

 56. The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to
  see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has
  83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 57. Greate pieces. Keep writing such kind of information on your blog.
  Im really impressed by it.
  Hi there, You’ve performed a great job. I’ll certainly digg it
  and individually suggest to my friends. I am confident
  they’ll be benefited from this web site.

 58. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful
  info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 59. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You definitely know what youre
  talking about, why throw away your intelligence on just posting videos
  to your blog when you could be giving us something informative to read?

 60. Heya i am for the primary time here. I found this
  board and I to find It really useful & it helped me
  out much. I am hoping to give something again and aid others like you helped me.

 61. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether
  this post is written by him as nobody else know such detailed
  about my problem. You’re incredible! Thanks!

 62. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
  as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence
  on just posting videos to your blog when you could be
  giving us something informative to read?

 63. Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few
  of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why
  but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different
  browsers and both show the same outcome.

 64. My brother recommended I might like this web site. He was
  entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine
  simply how much time I had spent for this info!
  Thanks!

 65. What’s up everyone, it’s my first pay a quick visit at this web
  page, and piece of writing is truly fruitful in favor of me,
  keep up posting such articles or reviews.

 66. I like the helpful information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and take a look at again here frequently.
  I’m moderately sure I will be informed a lot of new stuff proper here!
  Best of luck for the next!

 67. I savor, lead to I found just what I was having a
  look for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day.
  Bye

 68. Currently it sounds like Expression Engine is the top blogging platform out
  there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 69. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but,
  I’d like to send you an e-mail. I’ve got some ideas for
  your blog you might be interested in hearing. Either way,
  great website and I look forward to seeing it expand over time.

 70. You have made some really good points there. I looked on the web for more info about the issue and found most individuals
  will go along with your views on this website.

 71. Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for
  my comment form? I’m using the same blog platform as
  yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 72. You have made some really good points there. I checked on the internet for more information about the
  issue and found most individuals will go along with
  your views on this website.

 73. Hey there! Do you know if they make any plugins
  to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get
  my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Thanks!

 74. When I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a
  comment is added I recieve four emails with the exact same comment.
  There has to be a way you can remove me from that service?

  Thanks!

 75. Hi! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new
  to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 76. Terrific post however , I was wondering if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further.
  Bless you!

 77. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much,
  However I am encountering issues with your RSS.

  I don’t understand the reason why I am unable to subscribe to it.
  Is there anyone else getting identical RSS problems?
  Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

 78. I am not sure where you are getting your information, however great topic.
  I needs to spend a while learning much more or working out more.
  Thank you for great information I was searching for this info for my mission.

 79. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who was conducting a
  little homework on this. And he actually ordered me lunch simply because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your
  website.

 80. Thanks for another informative blog. The place
  else may I am getting that kind of information written in such a
  perfect manner? I have a undertaking that I’m simply now operating on, and I’ve been on the glance out for such
  information.

 81. Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort
  to create a good article… but what can I say… I put things off a lot and
  don’t manage to get anything done.

 82. I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your website?

  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people
  could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.
  Maybe you could space it out better?

 83. You can certainly see your enthusiasm within the article you write.

  The sector hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe.
  At all times go after your heart.

 84. What’s up, the whole thing is going fine here and ofcourse every one
  is sharing information, that’s really fine, keep up writing.

 85. I was wondering if you ever thought of changing the page layout of
  your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of
  content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of
  text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?

 86. You’re so awesome! I do not suppose I have read through anything like that before.
  So great to discover another person with some genuine thoughts on this subject matter.
  Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is required on the internet, someone with some originality!

 87. It’s actually a cool and helpful piece of information. I
  am happy that you simply shared this useful info with us.
  Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 88. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog!
  I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group.
  Talk soon!

 89. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to more added agreeable from you!

  By the way, how could we communicate?

 90. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that I’ve truly enjoyed surfing around your weblog posts.
  After all I will be subscribing for your rss feed and I hope you
  write once more very soon!

 91. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable info to work on. You have done
  an impressive job and our whole community will
  be grateful to you.

 92. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively
  useful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution &
  assist different users like its helped me. Good job.

 93. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long)
  so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to
  everything. Do you have any tips and hints for beginner blog writers?

  I’d definitely appreciate it.

 94. I enjoy what you guys are usually up too. This kind of clever work and
  reporting! Keep up the fantastic works guys I’ve you guys to my own blogroll.

 95. This is very fascinating, You are an overly skilled blogger.
  I have joined your feed and look ahead to in quest of extra of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your web site in my social networks

 96. Wonderful web site. A lot of useful info here.
  I’m sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious.
  And of course, thank you in your effort!

 97. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads.
  I’m hoping to contribute & aid different users
  like its aided me. Good job.

 98. Thanks on your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you will be a great author.

  I will make sure to bookmark your blog and will often come back down the road.
  I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a nice afternoon!

 99. Hey there would you mind sharing which blog platform you’re
  working with? I’m going to start my own blog soon but I’m
  having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something
  completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had
  to ask!

 100. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave
  it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 101. I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind
  of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
  Studying this information So i am glad to convey that I
  have an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I such a lot certainly will make sure to don?t omit this website and give
  it a glance regularly.

 102. Wonderful post however I was wondering if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little
  bit more. Kudos!

 103. I’m not sure where you’re getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for magnificent info I was looking for this
  info for my mission.

 104. Hello my friend! I want to say that this post
  is awesome, nice written and include almost all important infos.
  I would like to see more posts like this .

 105. First off I want to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your mind before writing.
  I’ve had trouble clearing my mind in getting my
  thoughts out. I do take pleasure in writing however it just seems like the first
  10 to 15 minutes are generally lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
  Kudos!

 106. You actually make it seem so easy with your presentation but
  I find this topic to be really something that I think I would never
  understand. It seems too complicated and very broad for me.

  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 107. What i do not understood is in fact how you are no longer really much more neatly-preferred than you may be right now.

  You’re very intelligent. You understand thus significantly on the subject of this subject, produced me in my opinion imagine it from a lot of varied angles.
  Its like men and women are not fascinated until
  it’s something to do with Woman gaga! Your own stuffs
  great. All the time deal with it up!

 108. I’ve read a few just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.

  I wonder how a lot effort you set to create any such
  excellent informative site.

 109. It is the best time to make some plans for the future and it’s time
  to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips.

  Maybe you could write next articles referring to
  this article. I want to read more things about it!

 110. I enjoy, lead to I discovered exactly what I used to be taking a look for.
  You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man.
  Have a great day. Bye

 111. Simply wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is
  just spectacular and i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date
  with forthcoming post. Thanks a million and please
  continue the gratifying work.

 112. Hi there, I do think your web site may be having browser
  compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine but when opening
  in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted to give you a
  quick heads up! Apart from that, fantastic blog!

 113. This design is incredible! You certainly know
  how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!)
  Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.

  Too cool!

 114. It’s the best time to make some plans for the long
  run and it is time to be happy. I’ve learn this publish and if I
  may I want to recommend you some attention-grabbing issues or tips.

  Maybe you could write subsequent articles regarding
  this article. I want to read even more issues about it!

 115. Greetings! I know this is kind of off topic but
  I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?

  Thanks a lot!

 116. Greetings I am so excited I found your site, I really found you by error, while
  I was searching on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for
  a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at
  the moment but I have book-marked it and also added your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a lot
  more, Please do keep up the superb b.

 117. you’re in reality a just right webmaster. The site loading pace
  is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.

  Furthermore, The contents are masterpiece.
  you have performed a excellent activity on this matter!

 118. Howdy! This blog post couldn’t be written any better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I am going
  to send this information to him. Fairly certain he’s going to have
  a great read. Thanks for sharing!

 119. What’s up everyone, it’s my first go to see at this web page, and paragraph is in fact fruitful designed for me, keep up posting such articles or reviews.

 120. My brother suggested I might like this website. He was totally right.
  This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had
  spent for this info! Thanks!

 121. Have you ever considered about including a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is fundamental and all.
  But just imagine if you added some great photos or video clips
  to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos,
  this website could undeniably be one of the very best in its
  field. Fantastic blog!

 122. Hi, i believe that i saw you visited my weblog so i got here to return the want?.I’m trying to
  in finding issues to improve my site!I suppose its ok to make use of some of your concepts!!

 123. Having read this I believed it was really enlightening.
  I appreciate you taking the time and energy to put this article together.
  I once again find myself spending a significant amount of time
  both reading and leaving comments. But so what, it
  was still worth it!

 124. Exceptional post however , I was wanting to know
  if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more.

  Bless you!

 125. Hey! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my old room mate!

  He always kept talking about this. I will forward this post to him.
  Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 126. With havin so much content do you ever run into any issues
  of plagorism or copyright infringement? My website has a lot
  of unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it
  up all over the internet without my permission. Do you know
  any solutions to help stop content from being stolen? I’d truly appreciate it.

 127. When someone writes an piece of writing he/she retains the plan of a user in his/her
  brain that how a user can be aware of it. Thus that’s why this piece of writing is perfect.

  Thanks!

 128. What i don’t understood is if truth be told how you’re no longer
  really a lot more smartly-favored than you
  may be right now. You’re so intelligent. You recognize thus considerably on the subject of this
  topic, produced me for my part imagine it from
  a lot of varied angles. Its like women and men are not fascinated except it is something to do with Woman gaga!
  Your personal stuffs nice. Always care for it up!

 129. Attractive element of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to say that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing for your feeds
  or even I success you get entry to constantly quickly.

 130. hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up anything new from
  right here. I did however expertise several technical issues
  using this site, since I experienced to reload the website lots of times previous to I
  could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score
  if ads and marketing with Adwords. Well I’m
  adding this RSS to my email and could look out for a lot more
  of your respective exciting content. Ensure that you update this again soon.

 131. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say
  that I have truly loved browsing your weblog posts.

  After all I’ll be subscribing to your rss feed and I am
  hoping you write again soon!

 132. Hmm is anyone else experiencing problems with the images
  on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if
  it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 133. Greetings from Florida! I’m bored to death at work so
  I decided to check out your site on my iphone during lunch break.
  I enjoy the information you provide here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m shocked at how quick
  your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyways, very good blog!

 134. My partner and I stumbled over here coming from a different
  web address and thought I might check things out.

  I like what I see so i am just following you. Look forward to looking over your web page yet again.

 135. Hi there, I found your site by means of Google whilst searching for a
  related subject, your site came up, it appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply changed into aware of your blog via Google, and found that it is
  really informative. I’m gonna be careful for brussels.
  I will be grateful for those who proceed this in future.
  A lot of other folks might be benefited from your
  writing. Cheers!

 136. Howdy! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring
  a blog article or vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit
  from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 137. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise several technical points using this web site, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to
  load correctly. I had been wondering if your web host
  is OK? Not that I’m complaining, but slow loading
  instances times will sometimes affect your placement in google and could damage
  your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again very soon.

 138. Simply desire to say your article is as astounding. The clearness to your publish
  is just nice and i can assume you are a professional
  in this subject. Fine along with your permission allow me to snatch your
  RSS feed to keep up to date with approaching post.
  Thank you one million and please continue the rewarding work.

 139. Thank you for some other magnificent post.
  The place else may just anyone get that kind of info in such a perfect approach of writing?

  I’ve a presentation subsequent week, and I am
  on the look for such info.

 140. Good day! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this page to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 141. I’ve been surfing online greater than three hours nowadays,
  yet I by no means found any interesting article like yours.

  It is lovely value enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made
  good content as you probably did, the net will probably be much more helpful than ever
  before.

 142. I am really impressed with your writing skills and also with the
  layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see
  a great blog like this one these days.

 143. you are in reality a excellent webmaster.
  The website loading pace is incredible. It seems that you are doing
  any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece.
  you have performed a magnificent task on this topic!

 144. Superb blog you have here but I was wanting to know if you knew of any forums that cover the same topics talked about here?
  I’d really love to be a part of community where
  I can get advice from other experienced individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.

  Thank you!

 145. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment
  form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble
  finding one? Thanks a lot!

 146. I enjoy what you guys are usually up too. This kind of clever work and reporting!

  Keep up the wonderful works guys I’ve incorporated you guys
  to my personal blogroll.

 147. I’m curious to find out what blog platform you happen to
  be using? I’m experiencing some small security problems with my latest
  website and I would like to find something more
  risk-free. Do you have any recommendations?

 148. I believe what you composed made a bunch of
  sense. However, think about this, suppose you added a little content?
  I ain’t saying your content is not solid, but what if you added a title that makes people desire more?

  I mean Marš za zatvaranje svih klaonica ili zašto abolicionisti/ce nikada ne sudjeluju u takvim akcijama?

  | oslobođenje životinja is kinda plain. You
  could look at Yahoo’s home page and note how they create article titles to get people interested.
  You might try adding a video or a related pic or two to grab readers excited about everything’ve written. In my opinion, it
  would make your posts a little bit more interesting.

 149. I will immediately grab your rss as I can’t to find your email subscription link or e-newsletter
  service. Do you have any? Kindly permit me realize in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 150. Admiring the time and energy you put into your website and in depth information you provide.
  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material.
  Wonderful read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 151. Ahaa, its pleasant dialogue concerning this paragraph here at this webpage, I have read all that, so now me also commenting here.

 152. I blog often and I really appreciate your content.
  Your article has truly peaked my interest. I will bookmark
  your blog and keep checking for new details about once a week.

  I subscribed to your Feed too.

 153. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice practices and we are looking to trade methods with others,
  please shoot me an email if interested.

 154. You are so awesome! I don’t believe I have read a
  single thing like that before. So nice to find somebody with some original thoughts on this
  subject. Really.. thanks for starting this up. This web site is one thing that
  is needed on the internet, someone with some originality!

 155. Greetings! Very useful advice within this article!
  It is the little changes that make the most significant changes.
  Thanks a lot for sharing!

 156. You really make it seem so easy with your
  presentation but I find this topic to be actually one thing that I think I
  might never understand. It kind of feels too complex and extremely wide for me.
  I am having a look ahead on your subsequent put up,
  I’ll try to get the cling of it!

 157. I’ve been browsing online greater than three hours as of late, but I by no means found any fascinating article like yours.
  It is pretty value enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made
  excellent content material as you probably did,
  the net will be a lot more helpful than ever before.

 158. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice,
  keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back
  later on. All the best

 159. Howdy! I understand this is kind of off-topic but
  I had to ask. Does managing a well-established website such as
  yours require a massive amount work? I’m brand new to writing a blog but I do write in my diary on a daily basis.
  I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations or
  tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!

 160. I was recommended this website by my cousin. I’m now not sure whether or
  not this post is written by way of him as no one else understand such specific
  approximately my problem. You are wonderful! Thank you!

 161. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog.

  I am hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has motivated me to
  get my very own website now 😉

 162. That is a good tip particularly to those new to the blogosphere.
  Brief but very accurate info… Thanks for sharing this one.
  A must read post!

 163. I like the helpful info you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here frequently.

  I’m quite sure I’ll learn lots of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 164. Hey there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to
  my friends. I’m sure they will be benefited from this web site.

 165. Howdy! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
  My website discusses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly
  benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an email.
  I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 166. Great work! That is the kind of information that are
  meant to be shared around the internet. Disgrace on the seek engines for not positioning this post
  upper! Come on over and seek advice from my site .
  Thank you =)

 167. I simply couldn’t go away your web site before suggesting that I extremely
  loved the usual information an individual supply on your guests?
  Is going to be again often to investigate cross-check new posts

 168. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet
  my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I
  look forward to your new updates.

 169. Hi there! This post could not be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward
  this write-up to him. Pretty sure he will have a good read.
  Thanks for sharing!

 170. Hey there! Someone in my Facebook group
  shared this site with us so I came to take a look.
  I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting
  this to my followers! Terrific blog and great style and design.

 171. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly
  useful & it helped me out a lot. I hope to give
  something back and help others like you aided me.

 172. In my view, oslobodjenje-zivotinja.com does a great job of handling subject matter of this type. Even if ofttimes intentionally polemic, the information is generally well-written and stimulating.

 173. Hey are using WordPress for your site platform? I’m new to the
  blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding
  expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

Odgovori: