Znanost i vjera kao alibi za holokaust nad životinjama

Znanost i vjera kao alibi za holokaust nad životinjama

232 3057
Zoran Čiča, osvrt na knjigu Charlesa Pattersona: Vječna Treblinka - naše postupanje prema životinjama i holokaust

Pogled na životinjski svijet u većine ljudi danas, bilo da su vjernički ili ateistički orijentirani, još uvijek se svjesno ili podsvjesno oslanja na alibi koji nečovječnom postupanju, tom istinskom holokaustu nad životinjama, pružaju materijalističko-profiterska znanost i religijski dogmatizam.

 

Autor: Zoran Čiča

 

Znanost i vjera kao alibi za holokaust nad životinjama

Postoji u antropologiji jedna teorija o postojanju dvije razine društvenih struktura odnosno sustava odnosa u nekom društvu. Jedna je svjesna, deklarirana, načelna, apstraktna, zamišljena, projicirana struktura reda, dok je druga ona koja dubinski određuje stvarno ponašanje zajednice i njezine vrijednosti upravljajući njome iz podsvjesnih, unutrašnjih, stvarnih struktura reda. I dok zamišljena struktura reda projicira idealni poredak stvari, ostvarena struktura reda (ili ne-reda) jest životna bujica koja nam se u stvarnosti doista zbiva, koja nam doista određuje život. Knjiga Charlesa Pattersona Vječna Treblinka: naše postupanje prema životinjama i holokaust jedna je od onih knjiga koje “plivaju uzvodno”, protiv negativnih tekovina te stihijske bujice života, i kao takva ukazuje na jednu specifičnu razinu problema koje proizvodi prepuštanje njezinim često destruktivnim virovima.

Zoran Čiča, osvrt na knjigu Charlesa Pattersona: Vječna Treblinka - naše postupanje prema životinjama i holokaust

Zoran Čiča, osvrt na knjigu Charlesa Pattersona: Vječna Treblinka – naše postupanje prema životinjama i holokaust

Knjigu otvara poglavlje koje govori o tome kako je pripitomljavanje/podjarmljivanje životinja bilo model koji je poslužio kao inspiracija za hijerarhizaciju unutar ljudske vrste. Taj prijenos obrasca odnošenja prema životinjama na ljude Patterson ilustrira filozofskim određenjima zapadnih civilizacija prema životinjskom svijetu, prvo grčke i rimske, a potom i nastupajuće kršćanske, koja je gradila kako na starohebrejskim (starozavjetnim) tako i na antičkim zasadama. Prve čavle načelnih odrednica koje su zacrtale podčinjen i neravnopravan pogled na životinjski svijet u njihov pogrebni kovčeg zabili su Platon i Aristotel, u kršćansku teološku konstrukciju utkao ih je Toma Akvinski u 13. stoljeću, a za integraciju u moderno društvo i poredak vrijednosti kakav danas poznajemo u 17. stoljeću elaborirao ih je René Descartes.

 

Velika podjela

Platon je lansirao sliku o dugom nizu raznolikih bića hijerarhijski postavljenih u lanac koji se spušta od besmrtnih bogova u visinama naniže prema ljudima, životinjama, biljkama te kamenju i prašini na samom dnu. Ta hijerarhija također je u okvirima ljudskog društva postavljena od civiliziranih Grka na vrhu do robova na dnu.

"U svom odnosu prema životinjama, svi ljudi su nacisti; za životinje traje vječna Treblinka." - Isaac Bashevis Singer

“U svom odnosu prema životinjama, svi ljudi su nacisti; za životinje traje vječna Treblinka.” – Isaac Bashevis Singer

Skolastička srednjovjekovna teologija preuzela je tu Platonovu sliku, ali je taj hijerarhijski niz malo modificirala, pa je tako grčki Olimp bogova zamijenila kršćanskim Bogom, a najviši položaj na toj hijerarhijskoj ljestvici zauzeli su europski kršćani, bijela rasa. Životinjama je, u skladu s aristotelovskim filozofskim naslijeđem, autoritet Tome Akvinskog zanijekao razum i zagrobni život i time, s aspekta teološkog morala, opravdao ubijanje životinja. Jer s obzirom na to da se u kršćanstvu sve vrti oko pitanja spasenja i otkupljenja duše, a životinje navodno nemaju ni razum ni vječnu dušu, onda ni ophođenje prema njima nema nikakvih teoloških konzekvenci.

Nekoliko stoljeća kasnije, za buduće znanstveno opravdanje eksploatacije i okrutnosti prema životinjama podlogu je pružio Descartes. Njegov filozofski pogled, poznatiji kao kartezijanizam i postavljen u 17. stoljeću, utjecao je osobito na prirodne znanosti (fiziku, mehanicističku biologiju, psihologiju), ali i na društveno-humanističke. Kao čovjek svoga vremena, stoljeća mehanicističkih otkrića, Descartes čitavu prirodu tumači zakonima mehanike. Shodno tome i životinje promatra tek kao strojeve, pokretne automate, za razliku od čovjeka koji jedini od svih vrsta ima dušu.

Ovaj uvid i analiza presudni su za razumijevanje svijeta kakav nam danas jest, kao i za naše vlastito razumijevanje nas samih kakvi jesmo. Ta Velika podjela, kako je Patterson naziva, taj jaz između čovjeka i ostalih bića, formuliran u rano moderno doba Europe, dakle negdje u 16.-17. stoljeću, nažalost je još uvijek na snazi, a krila naše civilizacije i danas su sputana teološkim i filozofskim intelektualnim konstrukcijama, kršćanskim segregacionizmom i znanstvenim materijalizmom odnosno mehanicizmom. To je i osnova na kojoj počiva specistički odnos vrste Homo sapiens prema svim ostalim vrstama s kojima dijeli ovu planetu.

HOLOKAUST NA VAŠEM TANJURU Tijekom sedam godina, između 1938. i 1945. godine, 12 milijuna ljudi je stradalo u holokaustu. Isti broj životinja u SAD-u ljudi ubiju svaka četiri sata za hranu.

HOLOKAUST NA VAŠEM TANJURU
Tijekom sedam godina, između 1938. i 1945. godine, 12 milijuna ljudi je stradalo u holokaustu.
Isti broj životinja u SAD-u ljudi ubiju svaka četiri sata za hranu.

Pogubnost kršćanske segregacijske ideologije u osnovi izvire iz starozavjetnog koncepta o božanskoj izabranosti židovskog naroda među svim ostalim narodima, koji je nakon novozavjetnih događaja konceptualno proširen na sve pripadnike kršćanske vjere. Pogubnost tog koncepta ogledao se u proteklim stoljećima u nizu primjera, uglavnom u autocentričnoj nemogućnosti prihvaćanja suštinske ravnopravnosti različitosti, a takav je pogled u osnovi na snazi u kršćanskim denominacijama i danas. To je rezultiralo masovnim žrtvama u proteklim stoljećima, od tzv. poganskih naroda u ranim stoljećima pokrštavanja do istrebljivanja inovjernika poput katara, valdenza, husita, vještica, Židova, a kasnije i naroda u novoosvojenim prekomorskim zemljama kojima je nijekana ljudskost te time i opravdan njihov “životinjski” tretman pretvaranja u robove (afrički crnci) ili istrebljenja (američki Indijanci).

 

Oplemenjivanje stada

Nekako paralelno s Velikom podjelom o kojoj govori Patterson, dakle tim umno stvorenim jazom između ljudskog i čitavog ostalog prirodnog svijeta, u rano moderno doba nakon građanskih revolucija formalizirana je još jedna Velika podjela, a to je podjela interesnih sfera između religije i znanosti. Ni religija sa svojim autoritetom u ontološkim pitanjima, te pitanjima duha i morala, ni znanost sa svojim istančanim metodologijama nisu od tih vremena napravile nikakav bitan spoznajni pomak u smjeru prepoznavanja vrijednosti i nepovredivosti Života kao takva, pa se stoga pogled na životinjski svijet u većine ljudi danas, bilo da su vjernički bilo ateistički orijentirani, još uvijek svjesno ili podsvjesno oslanja na taj alibi koji nečovječnom postupanju, tom istinskom holokaustu nad životinjama, pružaju materijalističko-profiterska znanost i religijski dogmatizam.

U četvrtom, jednom od najupečatljivijih poglavlja, nazvanom Oplemenjivanje stada, Patterson iznosi skraćenu kronologiju nastanka eugenike, znanosti o metodama poboljšanja tjelesnih i karakternih osobina pojedinih individua. U samom začetku ideja se odnosila na želju za “poboljšanjem” svojstava uzgojenih životinja i prilagođavanjem njihovih svojstava ljudskim zahtjevima. Međutim, kako eugenika ispituje uvjete pod kojima se nasljedni nedostaci otklanjaju, a vrijedne osobine potomaka usavršavaju, nije trebalo dugo da dođe do skoka u primjeni sa životinja na ljude.

Već krajem 19. i početkom 20. stoljeća u američkim i europskim (njemačkim, danskim, skandinavskim) znanstvenim krugovima snažno se zahuktala ideja o potrebi sterilizacije određenih segmenata ljudi kako bi se nadziralo razmnožavanje onih koji su bili smatrani teretom društva i prijetnjom civilizaciji (u prvom redu invalida, mentalnih bolesnika, kriminalaca). S razvojem američkog eugeničkog pokreta i propagiranjem interesa javnosti za čistoću rase i loze javljao se paralelno i antisemitizam. Od 1887., kada je u Cincinnatiju objavljena prva javna preporuka za steriliziranje kriminalaca kao kazne, pa do 1930. više od polovine američkih saveznih država donijelo je zakone u tom smislu. Njemački nacistički pokret je u svojim eugeničkim istraživanjima koja su u krajnjoj liniji dovela do koncepta koncentracijskih uništavaonica Židova još prije dolaska na vlast imao je svoj uzor i financijsku podršku u američkoj znanstvenoj i korporativnoj eliti koju utjelovljuju zvučna prezimena kao što su Ford i Rockefeller. Ta podrška nije prestala ni nakon početka rata, pa je tako zanimljiva činjenica (nije podatak iz Pattersonove knjige) da je otac bivšeg američkog predsjednika Georga Busha i djed aktualnog predsjednika Georga W. Busha, Prescott Bush, bio direktor i chief executive officer u newyorškoj Union Bank, koja je s financijskom pomoći Trećem Reichu prestala tek nakon ulaska SAD-a u rat, kada ju je 1942. zatvorio legendarni i dugogodišnji direktor FBI-a J. Edgar Hoover.

"Auschwitz se ponavlja svaki put kad netko pogleda klaonicu i pomisli - ma to su samo životinje." - Theodor Adorno

“Auschwitz se ponavlja svaki put kad netko pogleda klaonicu i pomisli – ma to su samo životinje.” – Theodor Adorno

Eugenika i politika

Iz te perspektive gledano, teško je ne zaključiti da takva sustavna, dugotrajna, elitna i masovna podrška sustavu vrijednosti koji veliča moć i supremaciju – ili kako je to pulen američkog eugeničkog pokreta i korporacijskog kapitala kancelar Adolf Hitler formulirao: “Onaj tko ne posjeduje moć, gubi pravo na život” (Patterson 2005:143) – nije mogla nestati preko noći te da je posljedično našla odraza i postala sasvim očita i bitna karakteristika američke vanjske i unutarnje politike tijekom druge polovice 20. stoljeća, a od 11. rujna 2001. i krajnje eksplicitna. Službeni zahtjev i pritisak, kojemu je bila izložena i Hrvatska, za potpisivanjem bilateralnih sporazuma kojima bi se američki vojnici izuzeli od kaznene odgovornosti i progonjivosti za zločine počinjene u ratnim operacijama, a s druge strane principijelno inzistiranje na potpunoj suradnji malih i slabih država s međunarodnim kaznenim sudom, ilustrira neprincipijelnost i oligarhijski pristup međunarodnim odnosima. A što tek onda reći o međuvrsnim?!

Uvođenje u političku retoriku termina poput “osovina zla”, čime se na osnovi potpuno proizvoljnih kriterija etiketira točno određene države, te rogue states (nitkovske, huljske države) i rogue nations (nitkovske nacije), usuđujem se nazvati svojevrsnom političkom eugenikom “čišćenja” i “oplemenjivanja” Novog svjetskog poretka, eugenikom koja se danas pred našim očima silovito sprovodi vojnim sredstvima. Cilj je jasan: očistiti planet od alternativnih oblika društvene i državne egzistencije koji nisu podloženi pa time ni “korisni” središnjem svjetskom centru moći – ista logika koja stoji na početku eugeničke priče kada je još uvijek bila primjenjivana samo na životinjama. Navodni vanjski teroristički udar na SAD 11. rujna 2001. pružio je i formalni placet za postupanje u tom smjeru.

U tom kontekstu, borba za priznavanje izvornih životnih prava životinjama ostat će na marginama društvene agende zasigurno još dugo, jer taj je problem samo dio ukupnog problema bolesne paradigme na kojoj počiva zapadna bjelačka materijalistička civilizacija, koja ima dovoljno financijske i vojne moći da svoje vrijednosti (ne načelno proklamirane pozitivne već one stvarne o čijim realnim učincima gledamo na vijestima) sustavom represije održava i nameće ostatku svijeta. I obratno, zauzimanjem za temeljnu promjenu vladajuće paradigme i njezinu zamjenu novom, holističkom i univerzalističkom, koja prepoznaje Život kao jedan, cjelovit i nedjeljiv, a u praksi zahtijeva prepoznavanje i prihvaćanje neizbježnosti kauzalnog zakona koji djeluje na svim razinama, takvim zauzimanjem istodobno rješavaju se u korijenu svi poremećaji nastali zbog neznanstvenog raspolaganja sobom, društvom, svijetom, a time naravno i otklanja mogućnost za daljnji nastavak nakaradnog odnosa prema našoj braći životinjama. Knjiga Charlesa Pattersona u tom smislu daje snažan podstrek i inspiraciju svima koji su otvoreni za mogućnost da svijet može i treba izgledati drugačije, a da oni sami mogu i trebaju dati svoj doprinos u tom smjeru.

Financirate li holokaust na životinjama istovremeno se praveći da vi nemate ništa s tim i da volite životinje? Probuđeni pojedinac je ključ za zaustavljanje ovog ludila.

Financirate li holokaust na životinjama istovremeno se praveći da vi nemate ništa s tim i da volite životinje?
Probuđeni pojedinac je ključ za zaustavljanje ovog ludila.

 

Tekst je izvorno objavljen 22. 2. 2007. u Zarezu br. 431
http://www.zarez.hr/clanci/znanost-i-vjera-kao-alibi-za-holokaust-nad-zivotinjama

232 KOMENTARA

 1. Hi, Neat post. There’s a problem along with your web site in internet explorer,
  might check this? IE nonetheless is the market leader
  and a big part of folks will miss your wonderful writing due to this problem.

 2. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wanting to
  know your situation; many of us have created some nice practices
  and we are looking to trade methods with other folks, please
  shoot me an e-mail if interested.

 3. Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it, you can be a
  great author. I will always bookmark your blog and may come
  back in the future. I want to encourage that you continue your great writing, have a
  nice day!

 4. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself
  or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to create my own blog and would
  like to know where u got this from. thank you

 5. Pretty great post. I simply stumbled upon your
  blog and wished to say that I’ve truly enjoyed
  browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 6. Nice blog here! Also your website loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 7. Hello there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a
  blog article or vice-versa? My blog addresses a lot of the same topics as yours and
  I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel
  free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you!
  Superb blog by the way!

 8. I blog frequently and I truly thank you for your content.
  The article has really peaked my interest. I will take a note of your site and keep
  checking for new information about once per
  week. I subscribed to your Feed as well.

 9. Hello there, I discovered your website by means of Google while looking for a comparable matter, your site came
  up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply turned into alert to your weblog via Google,
  and found that it is really informative. I’m going to watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you continue this in future.
  Many people shall be benefited out of your writing.
  Cheers!

 10. You’re so interesting! I don’t suppose I’ve read through something like that before.
  So nice to find someone with some genuine thoughts on this subject matter.
  Seriously.. thank you for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with
  a bit of originality!

 11. whoah this weblog is fantastic i like reading your articles.
  Keep up the great work! You recognize, lots of people are hunting around for
  this information, you could help them greatly.

 12. Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Safari.

  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post
  to let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks

 13. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really recognise what you’re talking
  approximately! Bookmarked. Kindly additionally consult with my
  site =). We could have a hyperlink change contract
  between us

 14. I’ve been browsing online more than 3 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made
  good content as you did, the web will be much more useful than ever
  before.

 15. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using
  WordPress on a number of websites for about a year and am concerned about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any help would be greatly appreciated!

 16. Great post however , I was wanting to know if you could write a litte
  more on this subject? I’d be very thankful if you
  could elaborate a little bit further. Bless you!

 17. I do trust all the concepts you have offered on your post.
  They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are
  too quick for novices. May just you please prolong them a little from subsequent
  time? Thanks for the post.

 18. My spouse and I absolutely love your blog and find the majority
  of your post’s to be precisely what I’m looking for. Would
  you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a number of the subjects you write in relation to here.

  Again, awesome weblog!

 19. hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new
  from right here. I did however expertise a few technical points using this web site, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I could
  get it to load correctly. I had been wondering if your hosting
  is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your
  placement in google and could damage your high quality score
  if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail
  and could look out for much more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again very soon.

 20. Heya excellent website! Does running a blog such
  as this require a massive amount work? I have very little expertise in computer programming but I was hoping to start my own blog in the near future.

  Anyway, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off topic but I simply had to ask.

  Many thanks!

 21. I’m curious to find out what blog system you’re
  using? I’m experiencing some small security problems with
  my latest blog and I’d like to find something more secure.
  Do you have any solutions?

 22. I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and entertaining, and let me
  tell you, you have hit the nail on the head.
  The problem is something not enough men and women are speaking
  intelligently about. I’m very happy that I stumbled across this during my hunt for something regarding this.

 23. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment.

  Is there any way you can remove people from that service?
  Appreciate it!

 24. We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your web site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable process and our whole neighborhood will probably
  be grateful to you.

 25. Great web site. Lots of useful information here.

  I’m sending it to some pals ans additionally sharing in delicious.
  And naturally, thank you for your effort!

 26. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal.

  I must say you’ve done a very good job with this. Also, the blog loads super
  fast for me on Internet explorer. Exceptional Blog!

 27. It’s really very complicated in this active life to listen news on Television, thus I only
  use the web for that purpose, and obtain the most
  recent news.

 28. First of all I would like to say fantastic blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you
  don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear
  your mind prior to writing. I’ve had a hard time clearing my
  mind in getting my ideas out there. I do enjoy writing but
  it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just
  trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
  Thanks!

 29. For most up-to-date information you have to
  pay a visit web and on internet I found this web page as a most excellent web
  page for newest updates.

 30. Just desire to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is simply cool and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to
  keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and
  please keep up the gratifying work.

 31. Thank you, I’ve just been looking for information approximately this subject for a
  long time and yours is the best I’ve discovered till now.
  However, what in regards to the conclusion? Are you sure
  about the supply?

 32. magnificent submit, very informative. I ponder why the opposite experts of this
  sector don’t realize this. You should continue your
  writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 33. I do believe all of the ideas you’ve presented in your post.
  They are really convincing and will definitely work.

  Nonetheless, the posts are too quick for newbies.
  Could you please extend them a little from subsequent time?
  Thank you for the post.

 34. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or
  if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 35. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or
  copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it
  seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.
  Do you know any ways to help stop content from being ripped off?
  I’d definitely appreciate it.

 36. May I just say what a comfort to discover someone
  who truly knows what they are talking about on the internet.
  You actually understand how to bring an issue to light and make it important.
  A lot more people have to check this out and
  understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular given that you certainly have the gift.

 37. Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a
  totally different topic but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of
  colors!

 38. You can certainly see your enthusiasm within the article you write.
  The world hopes for more passionate writers like
  you who are not afraid to mention how they believe.
  All the time go after your heart.

 39. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the
  expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am concerned
  about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 40. I am curious to find out what blog platform you are utilizing?
  I’m experiencing some minor security issues with my latest site and I would like to find something more safeguarded.
  Do you have any solutions?

 41. You actually make it seem really easy along with your presentation but I to find this topic to be actually something which
  I feel I’d by no means understand. It sort of feels too complex and very broad for me.
  I’m looking ahead for your subsequent publish, I will attempt to get the hold of it!

 42. Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m definitely enjoying your blog and look forward to new
  updates.

 43. Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it, you might be a great author.
  I will always bookmark your blog and may come back in the future.
  I want to encourage you to definitely continue your great writing, have a nice holiday weekend!

 44. Thank you for every other great post. Where else may just
  anybody get that type of information in such a perfect method of writing?
  I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 45. great issues altogether, you simply received a new reader.

  What may you recommend about your post that you made a few days in the
  past? Any positive?

 46. Heya just wanted to give you a quick heads up and let you
  know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think
  its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 47. We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.

  Your website offered us with useful info to work on. You have done a formidable
  job and our entire group will be thankful to you.

 48. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and return to read more
  of your useful information. Thanks for the post.
  I will definitely return.

 49. You’re so awesome! I do not suppose I have read through something like this
  before. So great to discover another person with a few unique thoughts on this issue.
  Really.. many thanks for starting this up. This site is
  one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality!

 50. Good day! I simply wish to offer you a huge thumbs up for your excellent info you have here on this post.
  I’ll be returning to your blog for more soon.

 51. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a
  amusement account it. Look advanced to more added agreeable from
  you! By the way, how can we communicate?

 52. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely
  useful and it has aided me out loads. I hope
  to give a contribution & aid different users like its aided me.

  Good job.

 53. Hello very nice website!! Guy .. Beautiful ..
  Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds also?
  I’m happy to seek out numerous helpful information right here in the submit, we want work out more
  techniques on this regard, thank you for sharing. . .
  . . .

 54. An intriguing discussion is worth comment. I believe that you need to
  write more about this issue, it may not be a taboo
  subject but generally people do not talk about these issues.
  To the next! Cheers!!

 55. I’m not sure where you’re getting your information, but
  great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

 56. Hi! I’ve been reading your weblog for a long time now and finally got the bravery
  to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to say keep up the excellent
  work!

 57. Having read this I thought it was really enlightening.
  I appreciate you spending some time and energy to put this content together.

  I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and
  posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 58. Good day! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My website covers a lot of the same subjects as yours
  and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to send me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 59. Great blog here! Also your website loads up fast! What web
  host are you using? Can I get your affiliate link to
  your host? I wish my website loaded up as quickly
  as yours lol

 60. I’m gone to inform my little brother, that he should also
  pay a quick visit this blog on regular basis to get updated from
  most up-to-date gossip.

 61. Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could
  find a captcha plugin for my comment form? I’m using the
  same blog platform as yours and I’m having difficulty
  finding one? Thanks a lot!

 62. I am extremely impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or
  did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing,
  it’s rare to see a great blog like this one these days.

 63. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

 64. Excellent blog here! Also your web site loads
  up fast! What host are you using? Can I get your affiliate
  link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 65. Thank you a bunch for sharing this with all of
  us you really understand what you are speaking approximately!

  Bookmarked. Kindly additionally discuss with my web
  site =). We may have a link alternate agreement between us

 66. I got this website from my buddy who shared with me concerning this site and now
  this time I am visiting this web page and reading very informative posts at this place.

 67. wonderful put up, very informative. I’m wondering why the other specialists of
  this sector do not understand this. You must proceed your writing.
  I’m confident, you have a huge readers’ base already!

 68. naturally like your web site however you have to test the spelling on several of your posts.
  Several of them are rife with spelling issues and I in finding it
  very troublesome to inform the reality however I’ll surely come back
  again.

 69. Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve
  tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 70. Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to
  no backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

 71. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning
  this website. I’m hoping to view the same high-grade
  content from you later on as well. In fact,
  your creative writing abilities has motivated me to get my very
  own blog now 😉

 72. Admiring the time and effort you put into your blog
  and detailed information you present. It’s great to come
  across a blog every once in a while that isn’t the
  same out of date rehashed information. Wonderful read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds
  to my Google account.

 73. Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb
  usability and visual appeal. I must say that you’ve
  done a great job with this. Additionally, the blog loads extremely quick for me on Chrome.
  Exceptional Blog!

 74. Hi, I think your website might be having browser compatibility
  issues. When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening
  in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, amazing blog!

 75. Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other websites?

  I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me
  an e-mail.

 76. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s equally educative and
  entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.
  The issue is an issue that too few people are speaking intelligently about.
  I’m very happy I came across this during
  my search for something relating to this.

 77. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this kind of house .

  Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.
  Reading this info So i am satisfied to show that I have a very good uncanny feeling I found out exactly what
  I needed. I so much indubitably will make sure to do not omit this
  website and provides it a look on a continuing basis.

 78. Excellent pieces. Keep writing such kind of info
  on your blog. Im really impressed by your site.
  Hi there, You have performed an excellent job. I will definitely digg it and
  in my view recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited
  from this website.

 79. Hello this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have
  to manually code with HTML. I’m starting
  a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience.

  Any help would be enormously appreciated!

 80. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to
  say that I have truly enjoyed surfing around your blog
  posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed
  and I hope you write again very soon!

 81. I’m no longer positive where you are getting your information, however good topic.
  I must spend some time finding out more or understanding
  more. Thank you for excellent information I used to be in search of this info for my
  mission.

 82. Excellent blog right here! Also your web site quite a bit up fast!
  What web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink to your host?
  I want my website loaded up as fast as yours lol

 83. I’m no longer sure the place you are getting your info, but
  great topic. I needs to spend some time finding out
  much more or working out more. Thanks for great information I
  was in search of this information for my mission.

 84. Today, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a thirty
  foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple
  ipad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 85. This is very attention-grabbing, You are a very professional blogger.
  I’ve joined your feed and sit up for in search of more of your wonderful post.
  Additionally, I’ve shared your site in my social networks

 86. Nice blog here! Also your website loads up
  very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 87. My brother suggested I might like this website. He was once totally right.

  This put up actually made my day. You can not believe simply how much time I had spent for this info!
  Thanks!

 88. of course like your web site but you have
  to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with
  spelling problems and I to find it very bothersome to
  inform the reality on the other hand I will definitely come again again.

 89. Thank you for every other magnificent article. The place
  else may anyone get that kind of info in such an ideal manner of writing?
  I have a presentation next week, and I am on the look for such information.

 90. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you modify it
  yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great
  blog like this one today.

 91. Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many
  months of hard work due to no backup. Do you have any methods
  to stop hackers?

 92. I think this is one of the most significant information for
  me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things,
  The website style is ideal, the articles is really nice :
  D. Good job, cheers

 93. Attractive component to content. I simply
  stumbled upon your website and in accession capital to say that I get in fact enjoyed account your weblog
  posts. Anyway I’ll be subscribing in your augment or even I achievement you get entry to constantly rapidly.

 94. Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to
  see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube
  sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.

  I know this is totally off topic but I had to share it
  with someone!

 95. of course like your website but you have to take a look at the
  spelling on several of your posts. A number of them are rife with
  spelling problems and I to find it very bothersome to tell the truth however I will definitely come again again.

 96. You can definitely see your expertise in the work you write.
  The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe.
  All the time go after your heart.

 97. Incredible! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different
  topic but it has pretty much the same page layout and
  design. Wonderful choice of colors!

 98. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs
  really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come
  back later. All the best

 99. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same
  comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Thanks a lot!

 100. I blog frequently and I really thank you for your content.
  The article has really peaked my interest.

  I will bookmark your website and keep checking for new information about
  once a week. I subscribed to your Feed too.

 101. Hi! I’ve been reading your blog for some time now and finally got the courage to go ahead and give
  you a shout out from Lubbock Texas! Just wanted to say keep up the fantastic work!

 102. I blog quite often and I truly thank you for your content.
  Your article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for new information about once
  per week. I opted in for your Feed as well.

 103. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I
  would never understand. It seems too complex and
  extremely broad for me. I’m looking forward for your next post,
  I will try to get the hang of it!

 104. Link exchange is nothing else but it is only placing the other person’s web site link on your page at appropriate place
  and other person will also do similar in support of you.

 105. I’m really enjoying the design and layout of
  your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for
  me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to
  create your theme? Outstanding work!

 106. Greetings from California! I’m bored to death at work so I
  decided to check out your website on my iphone during lunch
  break. I enjoy the information you provide here and can’t wait to take a look
  when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded
  on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G ..

  Anyways, awesome site!

 107. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 108. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too great.

  I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and
  the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise.
  I can not wait to read much more from you.
  This is really a terrific site.

 109. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it
  but, I’d like to shoot you an email. I’ve got
  some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it
  improve over time.

 110. Generally I don’t learn article on blogs, however
  I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so!
  Your writing taste has been amazed me. Thank you, very nice article.

 111. I have been exploring for a little for any high-quality
  articles or blog posts on this sort of space .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
  Studying this information So i’m glad to express that I have an incredibly just
  right uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I such a lot indisputably will make certain to do not forget this
  website and give it a glance regularly.

 112. I like the valuable info you provide in your articles.
  I will bookmark your blog and check again here regularly.
  I’m quite certain I will learn many new stuff right here!

  Best of luck for the next!

 113. You have made some decent points there. I looked on the web for more info about the
  issue and found most people will go along with your views on this web site.

 114. Hi there, I discovered your website via Google whilst searching for a
  comparable matter, your website came up, it seems great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just became aware of your weblog thru Google, and located that it’s really informative.
  I am going to be careful for brussels. I’ll appreciate in the event you proceed this in future.
  Many other folks will be benefited from your writing.
  Cheers!

 115. I was suggested this website via my cousin. I’m no longer sure whether or not this submit is written by
  way of him as no one else understand such designated about my problem.
  You’re incredible! Thank you!

 116. Woah! I’m really digging the template/theme of this
  website. It’s simple, yet effective. A lot of
  times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and appearance.

  I must say that you’ve done a awesome job with this.
  In addition, the blog loads very fast for me on Internet explorer.
  Superb Blog!

 117. Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted
  to say that I have really loved browsing your blog posts.
  After all I will be subscribing for your feed and I hope you
  write again very soon!

 118. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found
  that it is truly informative. I’m gonna watch
  out for brussels. I will be grateful if you continue this in future.
  A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 119. Hey there, You have done a fantastic job. I’ll certainly digg it and personally suggest
  to my friends. I am confident they’ll be benefited from this website.

 120. Spot on with this write-up, I seriously believe this web site needs a lot more attention. I’ll probably
  be returning to read more, thanks for the information!

 121. My spouse and I stumbled over here by a different website and thought I might check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to checking out your web page yet again.

 122. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to
  say that I have really enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 123. Thank you for some other magnificent article.
  The place else may anyone get that type of
  info in such an ideal approach of writing? I have a presentation next
  week, and I am at the search for such info.

 124. I am really impressed with your writing skills and also with
  the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this
  one these days.

 125. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to
  make your point. You obviously know what youre talking
  about, why waste your intelligence on just posting
  videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 126. Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between user
  friendliness and appearance. I must say that you’ve done a awesome
  job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Firefox.

  Outstanding Blog!

 127. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a
  captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?

  Thanks a lot!

 128. whoah this blog is wonderful i really like studying your
  articles. Stay up the great work! You realize, a lot of individuals are looking round for this information, you
  could help them greatly.

 129. Hi there would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs
  and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 130. Greate article. Keep writing such kind of info on your blog.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You’ve done an excellent job. I’ll certainly digg it and in my view recommend to my friends.
  I am confident they will be benefited from this web site.

 131. Right here is the perfect site for anyone who wants
  to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally
  would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that
  has been written about for decades. Wonderful stuff, just great!

 132. My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought I might as well check things out.
  I like what I see so i am just following you.

  Look forward to exploring your web page again.

 133. I’m really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever
  run into any browser compatibility problems?

  A handful of my blog readers have complained about my
  website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any ideas to help fix this problem?

Odgovori: