Video: Nenad Jarić Dauenhauer vas poziva na 4. Međunarodni prosvjed za zatvaranje svih klaonica

Video: Nenad Jarić Dauenhauer vas poziva na 4. Međunarodni prosvjed za zatvaranje svih klaonica

0 43

UN objavili najalarmantnije izvješće o izumiranju vrsta
Ujedinjeni narodi nedavno su objavili najalarmantnije izvješće do sada o izumiranju vrsta na planetu Zemlji. Prema tom Izvješću, kroz nekoliko narednih desetljeća, na Zemlji bi moglo izumrijeti gotovo milijun različitih vrsta živih bića. E sada, u tom Izvješću, kao ključni razlozi tog izumiranja, navode se ljudske potrebe za resursima; za energijom i za hranom. Budući da broj stanovnika na Zemlji raste i rast će još neko vrijeme, problem hrane je vrlo važan, a vrlo je jasno i o tome govori i UN da je mesna prehrana neekonomična i da zahtijeva da se sve više i više površina na Zemlji krči, da se krče šume, na taj način se uništavaju staništa životinja i tako dalje. Istovremeno, UN govori o tome da su različiti organizmi na Zemlji, koji se koriste za ljudsku hranu, desetkovani. Primjerice ribe u moru, brojne ptice, životinje koje stanuju u rijekama i jezerima.

Zbog mesa sve više organizama nalazi se pod prijetnjom izumiranja
Dakle, zbog ljudske potrebe za hranom, odnosno posebno zbog ljudske potrebe za mesom, sve više životinja, sve više organizama nalazi se pod prijetnjom izumiranja. Problem s mesnom prehranom je taj što ona opterećuje resurse Zemlje. Treba shvatiti da sa svakom preradom energije, dakle, energija izvorno dolazi od Sunca na Zemlju, fotosintezom pretvara se u biljkama u energiju, one životinje koje se hrane biljnom hranom ponovno pretvaraju tu energiju u svoju energiju i konačno oni koji se hrane životinjama koje su biljojedi ponovno pretvaraju tu energiju. Dakle, sa svakim ciklusom prerade te energije gubi se na energiji.

Prehrana biljkama je najštedljivija
Dakle, izravna prehrana biljkama je najštedljivija. Naravno, bili bi još štedljiviji kad bi se mogli izravno hraniti energijom Sunca, ali to za ljude nije moguće. E sada, što više možemo smanjiti tih ciklusa u toj preradi energije, to više štedimo izvornu energiju koja dolazi od Sunca i koja je nama potrebna. Osim toga, mesna industrija i prehrana temeljena na mesu predstavlja opterećenje za Zemlju i zbog toga što mnoge životinje u svom probavnom procesu, osobito se to odnosi na stoku, na krave, ispuštaju metan u atmosferu koji je vrlo snažan staklenički plin. Također, životinje predstavljaju veliko opterećenje za još jedan vrlo važan resurs, a to je voda. Zatim, sve moguće otpadne tvari koje nastaju u takvom procesu proizvodnje hrane opterećuju Zemlju jer se okoliš zagađuje. Na taj način jednostavno dolazimo do zaključka da je mesna prehrana veliki teret za planet Zemlju i to je UN u svojem Izvješću vrlo jasno napisao.

4. MEĐUNARODNI PROSVJED ZA ZATVARANJE SVIH KLAONICA
Subota, 1. 6. 2019. u 11 sati
Trg Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb

 

Sve lakše je zapravo biti vegetarijanac i vegan
E sada, ono što je dobro je da ljudi sve više postaju svjesni toga pa se u svijetu čak razvijaju i neka rješenja, neke mogućnosti, neke nove opcije. Ima sve više restorana s vegetarijanskom i veganskom hranom, ima sve više trgovina u kojima se takva hrana može nabaviti, sve lakše je zapravo biti vegetarijanac i vegan i živjeti zdravo. Osim toga, u novije vrijeme čak se javlja, to je stiglo i do nas, a u Americi je već prilično ojačalo, javljaju se projekti kao što je Beyond meat, tj. neke alternative u kojima se proizvode vegetarijanski i veganski prehrambeni proizvodi tipa brze hrane, međutim, koji imaju okus mesa, onaj karakterističan po tzv. hamu koji je prisutan u krvi životinja. Za one kojima je teško odreći se toga, a ipak bi željeli biti vegetarijanci iz etičkih razloga. Dakle, kad kažem etičkih razloga, to podrazumijeva dvije stvari: ne žele biti nasilni prema životinjama, ne žele vidjeti izumiranje vrsta i to podrazumijeva da ne žele vidjeti i klimatske promjene i zagađenje planeta Zemlje.

U cijeloj ovoj priči trebamo biti svjesni toga da zemlje koje izlaze iz siromaštva, kako izlaze iz siromaštva tako povećavaju konzumaciju mesa. To povećanje ide toliko brzo da to zapravo porast broja vegetarijanaca i vegana u svijetu do sada ne uspijeva kompenzirati. Bilo bi, naravno, jako dobro kada bi ovakvi nekakvi projekti kao što je Beyond meat i slični, zaživjeli i kada bi zaživjela svijest ljudi i u tim zemljama da je dosta korisno i važno promijeniti prehrambene navike ako želimo promijeniti sudbinu našeg svijeta.

Jedenje mesa podrazumijeva nezamislive, užasne patnje za životinje
Još jedan važan problem uz ove koje smo naveli, globalno zagrijavanje, uništavanje vrsta, istrebljenje životinja itd, uništavanje njihovih staništa, zagađenje i slično, još jedan problem je etički jer jedenje mesa podrazumijeva nezamislive, užasne patnje za životinje. O tome postoje nebrojeni filmovi na YouTube-u. Malo tko ih voli gledati jer se malo tko voli suočiti sa sobom i sa svojim prehrambenim navikama. Međutim, možda i ne treba. Znaju često biti prebrutalni. Ja sam jednom pogledao jedan i pokajao se što sam ga gledao.

Košer i halal najokrutnija dva načina ubijanja životinja
Međutim, ipak treba biti svjestan posebno toga što znači patnja i kakva je to patnja koju životinje proživljavaju na velikim farmama gdje često nemaju prostora da se pomaknu nekoliko centimetara, gdje nemaju nikakav kontakt s drugim pripadnicima svoje vrste, sa svijetom, s prirodom. Sve samo zato da bi se zadovoljila potreba našeg jezika da okusi jednu specifičnu vrstu okusa uz sve moguće koje postoje u svijetu. Dakle, treba biti svjestan toga da nije problem samo u ubijanju životinja – u konačnom činu, nego je problem također i u načinu na koje se te životinje uzgajaju, načinu na koji se transportiraju, načinu na kraju na koji se ubijaju, da tu ne ističemo posebno košer i halal kao najokrutnija dva načina ubijanja, cijeli taj proces je zapravo zastrašujući.

Zbog svega ovog navedenog pozvao bih svakoga tko se osjeća ponukan i pozvan ovime i pozivima drugih, slično ili istomišljenicima da dođu u subotu na 4. Međunarodni prosvjed kojim se poziva na zatvaranje klaonica.

Nenad Jarić Dauenhauer, urednik rubrike Znanost na Indexu

Licoknjižni događaj 4. međunarodni prosvjed za ZATVARANJE svih KLAONICA:
https://www.facebook.com/events/272448330095264/

Video najave za 4. međunarodni prosvjed za ZATVARANJE svih KLAONICA:
https://www.youtube.com/watch?v=5I-IL_a9D5s&list=PLF_YiHiOhsvlQACiBD9t6i8oZnklLasVt

Ovako su izgledale najave za 3. međunarodni prosvjed za ZATVARANJE svih KLAONICA:
http://oslobodjenje-zivotinja.com/rundek-rimac-juric-zen-skrepnik-i-mnogi-drugi-vas-pozivaju-na-3-medunarodni-prosvjed-za-zatvaranje-svih-klaonica/

Ovako je izgledao 3. međunarodni prosvjed za ZATVARANJE svih KLAONICA:
http://oslobodjenje-zivotinja.com/video-danas-su-zagreb-i-rundek-hodali-za-zatvaranje-svih-klaonica/


Napomena:
U video najavama i tekstovima autori zastupaju vlastita gledišta koja ne moraju uvijek biti podudarna s gledištem uredništva i inicijativom Oslobođenje životinja

BEZ KOMENTARA

Odgovori: