Video: prof. dr. sc. Slavko Kulić vas poziva na 4. Međunarodni prosvjed za zatvaranje svih klaonica

Video: prof. dr. sc. Slavko Kulić vas poziva na 4. Međunarodni prosvjed za zatvaranje svih klaonica

0 55

Homo sapiens sapiens je svejed što ga čini agresivnim
Ljudska vrsta spada u bića dana, a ne bića noći. Zato je važna fiziologija biologije jer ona određuje fiziologiju neurologije. Za sada u preživljavanju i održavanju vrste, ljudska vrsta se pokazala biljojedom, mesojedom, gljivojedom, a u pojedinim trenutcima s nastava ekonomije nasilja koja daje životinjama hormon ljudskoga rasta, pokazuje se i kao ljudožderska. Znači On je svejed. Taj problem nismo osvijestili. To govorim zbog toga što uporaba mesa čini ga agresivnim i mesojedu je potreban daleko širi prostor.

Homo sapiens sapiens – manjina koje se nedavno pojavila na Zemlji i dovela život u pitanje
99,99% čovjekove povijesti pripada lovcu sakupljaču u suvremenoj lubanji. Ljudska vrsta je jedna od 8,5 milijuna vrsta. Prisutna je na Zemlji 0,15% vremena od kako je život na Zemlji, što znači da je život na Zemlji bio moguć i bez njega. Njegova vrsta broji 0,5% i ovih 0,5% za 0,15% vremena dovela je u pitanje život na Zemlji.

Ovdje nije u pitanju samo život životinja, nego je u pitanju život na Zemlji. Znači otvara se pitanje ponašanja pojedinca i ljudske vrste spram života i spram prirode u prehrambenom lancu života. To je duboko moralno pitanje. To je duboko kulturno pitanje.

4. MEĐUNARODNI PROSVJED ZA ZATVARANJE SVIH KLAONICA
Subota, 1. 6. 2019. u 11 sati
Trg Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb

Kultura
Kultura nije izvedbeno zabavni projekt. Kultura nije zabava. Kultura je proces oblikovanja života pojedinca i ljudske vrste spram prirode i spram života. Živimo na vrlo niskoj razini kulture života, znači ponašanja i razumijevanja opstanka i razvoja života na Zemlji pa i same prirode.

Najslabija vrsta – osvajanje i suvremeni lov uz pomoć antropotehnike
Ljudska vrsta je jedna od najslabijih vrsta, ali zato sva svoja otkrića, sve svoje izume, sva svoja znanja, sve svoje tehnologije i antropotehnike uporabila je i uporabljuje za suvremeni lov u osvajanju prostora i u osvajanju izvora i dobara. Kada kažem da sva znanja i sve antropotehnike u funkciji lovca sakupljača u suvremenoj lubanji u osvajanju prostora i prisvajanju izvora i dobara otvara pitanje jesmo li prestali biti lovac sakupljač ili smo samo mijenjali intenzitet, oblike i sredstva nasilja spram života i spram prirode, ne samo spram životinja?

Industrija smrti čini čovjeka sve bešćutnijim
Proizvodnja mesa je vrlo skupa i onečišćujuća industrija koja se nudi homo sapiens sapiensu. Što više troši mesa postaje agresivniji, i postaje bešćutan, i postaje nemilosrdan prema svim ostalima u prehrambenom lancu života pa i prema prirodi. Uporaba svoga uma bez razuma i bez morala otvara cijeli niz pitanja, postoji li za njega nešto što se zove moralna svijest i kultura?

Kulturni mem profita je zamijenio kulturni mem morala
Kultura je proces oblikovanja ponašanja spram života i spram prirode. Živimo na vrlo niskoj razini razumijevanja našeg odnosa spram života i spram prirode pa i prema biljnom i prema životinjskom pa i prema svijetu gljiva u načelu uopće spram života. Kulturni mem profita u komunikaciji među ljudima na razini svijeta zamijenio je kulturni mem morala, što znači da prešutno ostajemo biti životinja jer bez moralnosti i kulturnog stanja potrebnog za razumijevanje života ostajemo životinje koje su vrlo opasne za druge oblike života na Zemlji.

Nepostojanje humanističkih znanosti
Sve što je živo i život traži da opstane. S homo sapiens sapiensom nema šanse bez obzira na ono što on misli da zna u polju prirodnih, tehničkih, biotehničkih, biomedicinskih, društvenih, jer humanističkih znanosti mi uopće nemamo jer da ih imamo možda bi kulturno stanje pojedinca i naroda ovoga prostora bilo nešto drukčije spram života na Zemlji pa i spram životinjskog svijeta.

Zatvaranje klaonica
Zatvaranje klaonica traži dramatično osvješćivanje homo sapiensa i ljudske vrste u cjelini, a ne samo pojedinca koji može dati doprinos tom dijelu istine, ali s nastava vlastite kulture i vlastitog stanja moralne svijesti.

4. Međunarodni prosvjed za zatvaranje svih klaonica, Zagreb

Pokusi na životinjama vode u ljudožderstvo
Što se tiče eksperimentiranja na životinjama, već prije 30 ili 50 godina saznao sam da se ekonomija nasilja bavi proizvodnjom mesa s dodacima u hrani životinjama s hormonom ljudskog rasta. Prije 30, 40, 50 godina s tim su se mesom hranili zatvorenici. Nisam siguran da se danas s tim mesom zapravo ne snabdijevaju veletržnice pa i mesnice. Znači mi više ne znamo što jedemo, ne znamo što pijemo i nismo u stanju razumjeti uvjete svog opstanka na način kako smo to do sada uspijevali.

Ministar Tolušić  nastavlja provoditi ekonomiju nasilja
Ministar Tolušić nastoji slijediti misao ekonomije nasilja u većoj proizvodnji mesa za tržište i snabdijevanje tako zvanog turizma. To je nekada bilo, i najveći broj klaonica u Jugoslaviji pa i u Hrvatskoj je zapravo rezultat i posljedica snabdijevanja tako zvanog turizma s mesom i najveća klaonica u Jugoslaviji, u Bjelovaru je bila potpuno nova i ona je kao takva zatvorena jer ona više nije trebala snabdijevati turizam mesom jer se svi objekti koji su kupljeni na Jadranskom moru snabdijevaju iz inozemstva, a ne iz Hrvatske. Prema tome, ulaganje u nove klaonice mislim da nema ni smisla, niti može imati svoje značenje za ono što ministar Tolušić misli.

Životinje kao stvari, vlasništvo i roba za stjecanje zarade
Svi pravni sustavi koji tretiraju životinje kao stvar, kao robu profita radi, izražavaju unutrašnju strukturu morala onih koji to pravo tvore jer unutarnja struktura morala izražava vanjsku formu prava onih koji životinje tretiraju kao stvar, kao predmet profita radi.

Ljudsko djelovanje vodi u istrebljenje preko milijun vrsta u narednih nekoliko godina
Djelovanje homo sapiens sapiensa najavljuje nestanak preko milijun vrsta u narednih nekoliko godina, što znači da je homo sapiens vrlo opasno biće s nastava svega što misli da zna pa i onog što se zove njegovim ponašanjem spram života i prirode. On je vrlo opasno biće na Zemlji bez obzira na to što pripada slabijim bićima, međutim njegov um bez razuma nije u stanju razumjeti posljedice njegovih izuma bez razuma po život na Zemlji u cjelini pa i na prirodu, odnosno ekološki sustav. Mislim da je problem odnosa i potrošnje mesa, zapravo duboko moralno i duboko kulturno pitanje pojedinca i jednog naroda. Kultura je, još jednom ponavljam, proces oblikovanja pojedinca spram života i spram prirode. Živimo na vrlo niskoj razini kulturnog stanja i kulture uopće jer nismo razumjeli što je kultura.

Teške posljedice antropogenih emisija ljudskog uma bez razuma
Nitko više ne može prešutjeti i prešućivati, izostavljati ili zapostavljati, antropogene emisije koje proizlaze iz deficita naše svijesti, iza našeg uma bez razuma. Prema tome antropogene emisije i ugrožavanje ekološkog sustava, ugrožavanje biosfere, atmosfere, hidrosfere, litosfere je najvećim djelom posljedica naših izuma s teškim posljedicama po život na Zemlji. Što znači da su naši izumi bez razuma izostavili ono što su posljedice po život u primijeni tih naših izuma bez razuma. Prema tome, i biosfera u cjelini, posebno atmosfera, posebno litosfera i hidrosfera su pod snažnim utjecajem antropogenih emisija koje emitira ljudski um bez razuma. Posljedice su teške i dugoročne po život na Zemlji, posebno kada je u pitanju život na Zemlji, život u podmorju, rijekama i jezerima.

Nismo razumjeli uvjete svog opstanka, posebno ne opstanka života. Život je u pitanju na Zemlji, život na Zemlji je ugrožen najviše od homo sapiens sapiensa jer njegovo ponašanje nisku razinu kulture, nisku razinu moralne svijesti jer ne razmišlja o posljedicama svoga ponašanja i svoga djelovanja u prirodi i spram prirode pa čak niti u prehrambenom lancu života.

Biljni svijet je više ugrožen od životinjskog svijeta
Da, životinjski svijet je ugrožen od strane tog mesojeda ljudske vrste. Međutim nemojte nikada izostavljati odnos homo sapiens sapiensa prema biljnom svijetu. Biljni svijet je jače ugrožen od homo sapiensa jer su ugrožena staništa života. Uništavanje i rušenje 100 milijuna hektara šuma, kišnih šuma upozorava da uništavamo staništa brojnih vrsta za čiji nestanak i o čijem nestanku homo sapiens sapiens uopće ne misli, radi egoizma, radi permisivne potrošnje ili tko zna kakve potrošnje. Znači biljni svijet je na prvom mjestu jer nam on daje kisik. Nestanak kisika na planeti Zemlji, nestanak kiša, tropskih kiša, upozorava da su mnoga staništa života, mnogih životinja ugrožena upravo zbog toga što je homo sapiens postao bešćutan, egoističan i grub prema uništavanju i rušenju šuma koje nam proizvode kisik. To je daleko jače od problema koje treba istači u ovima našim raspravama o bitnom od onoga što se događa sa životinjskim svijetom.

Bešćutan i agresivan odnos ljudi spram ljudi je posljedica izostanka obrazovanja
Odnos homo sapiensa prema ljudskom svijetu također postaje vrlo težak, mučan jer unutar sebe ratuje do međusobnog istrebljenja. Prema tome, ukupan njegov odnos spram života je vrlo, vrlo upitan i homo sapiens sapiensa moramo osvješćivati kroz obrazovanje jer mu školovanje nije dovoljno. Školovanje isključuje moralnost i preferira disciplinarnost profita radi, ali obrazovanje uključuje moralnost i moralnu svijest. Kapitalizam ne treba ničije obrazovanje, on traži samo školovanje.

Veganstvo
Uništavanje šuma koje nam proizvode kisik nije samo zbog drvne industrije već je to zbog tako zvane poljoprivrede u zabludama da će riješiti problem gladi ako proizvode soju ili neke druge žitarice za prehranu životinja više mesa radi. Veganstvo je kulturno stanje pojedinca i ono bi moralo u smislu kulture postati ono čemu bi trebao težiti svaki pojedinac svoga zdravlja radi jer je zdravlje elementarna ljudska sloboda pa je zdravlje vrijednost, pa je zdravlje funkcija. Bez zdravlja ne možemo opstati. Samo zdrav čovjek može stvarati dodane vrijednosti u strukturi ljudskih potreba. Veganstvo je samo za sada stanje pojedinca koji se smatra da živi na periferiji društva. Veganstvo bi moralo postati ono što bi trebalo sve veći broj ljudi prakticirati, a koliko znam, mladi ljudi pokušavaju to biti, međutim ne mogu izbjeći ono što ga okružuje u društvu pa i u obitelji koja mu nude na stol ono što ima ili ono što bi trebao jesti, a ne ono što bi trebao i mogao jesti da bi bio i ostao zdrav, zdrava ljudska vrsta.

Evolucionizam
Tako ponašanje homo sapiens sapiensa spram života i prirode je posljedica razuzdanog uma, pripadanja evolucionizmu koje oblike nasilja nudi kao oblike razvoja jer homo sapiens ne zna drugačije nego nasilno. Nasilje ne može biti ničije pravo jer nitko nema pravo na nasilje. To homo sapiens mora razumjeti u cjelini pa i kada je u pitanju on i njegov odnos spram prirode i spram života. Problem je razuzdanost uma jer ga nitko ne obuzdava da nema ono pravo koje je sebi uzurpirao s nastava tako zvanog antropocentrizma jer je sebe stavio u središte života i kao središte vladanja svijetom. Homo sapiens, još jednom ponavljam, nije u pravu posebno ako se ne obuzda u nasilju spram prirode i spram života. Ovo bi trebala biti nekakva distanca spram evolucionizma jer nam evolucionizam nudi podložnost kroz diktaturu prava jačeg.

Kreacionizam
Kreacionizam također nije u pravu jer nam nudi podložnost kroz pobožnost, prijetnjom pred Bogom. Znači ni kreacionizam, ni evolucionizam nisu u pravu prema homo sapiensu, niti je homo sapiens taj koji može djelovati s nastava jednog ili drugog tipa ljudskog mišljenja jer ta mišljenja smatram važećim jer to nisu valjana ljudska mišljenja. Valjanog ljudskog mišljenja ljudska vrsta nema na što sam upozorio na i znanstvenom forumu svijeta u Rio de Janeiru prije godinu – dvije dana.

Znanost je biocentrična
Gotovo da nema zapravo razlike između antropocentrizma i antropošovinizma. Zašto? Ovdje se znači radi o antropošovinizmu samo kao o jednom obliku ekstremizma antropocentrizma. Znanost nije antropocentrična, znanost je biocentrična ili najmanje bi trebala biti ekocentrična. Mi to za sada nismo razumjeli. Znači znanost nije antropocentrična. Znanost je ekocentrična, ako ne može biti biocentrična jer ne može ukloniti trag ponašanja homo sapiens sapiensa na planeti Zemlji. Ono što homo sapiens sapiens radi ovoj Zemlji i eko sustavu proturječi svakom zdravom razumu ljudskoga bića u poimanju uopće razumijevanja života i uvjeta opstanka istog na ovoj Zemlji.

 

Licoknjižni događaj 4. međunarodni prosvjed za ZATVARANJE svih KLAONICA:
https://www.facebook.com/events/272448330095264/

Video najave za 4. međunarodni prosvjed za ZATVARANJE svih KLAONICA:
https://www.youtube.com/watch?v=5I-IL_a9D5s&list=PLF_YiHiOhsvlQACiBD9t6i8oZnklLasVt

Ovako su izgledale najave za 3. međunarodni prosvjed za ZATVARANJE svih KLAONICA:
http://oslobodjenje-zivotinja.com/rundek-rimac-juric-zen-skrepnik-i-mnogi-drugi-vas-pozivaju-na-3-medunarodni-prosvjed-za-zatvaranje-svih-klaonica/

Ovako je izgledao 3. međunarodni prosvjed za ZATVARANJE svih KLAONICA:
http://oslobodjenje-zivotinja.com/video-danas-su-zagreb-i-rundek-hodali-za-zatvaranje-svih-klaonica/


Napomena:
U video najavama i tekstovima autori zastupaju vlastita gledišta koja ne moraju uvijek biti podudarna s gledištem uredništva i inicijativom Oslobođenje životinja

BEZ KOMENTARA

Odgovori: