Odvjetnica Vesna Magličić: Pravna zaštita životinja – relevantni kriteriji i ograničenja / 8. tribina ciklusa “Oslobođenje životinja”

Odvjetnica Vesna Magličić: Pravna zaštita životinja – relevantni kriteriji i ograničenja / 8. tribina ciklusa “Oslobođenje životinja”

360 4833
Veganka, magistrica znanosti Vesna Magličić, odvjetnica - voli čitati animalističku literaturu, pogotovo knjige njenog kolege vegana i profesora prava Gary L. Francionea.

Ciklus predavanja i tribina “Oslobođenje životinja” utorkom u knjižnici Bogdana Ogrizovića na Cvjetnom trgu u Zagrebu.

 

PRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTINJA – RELEVANTNI KRITERIJI I OGRANIČENJA

.

.

Vrijeme: utorak 26. 4. 2016., od 19:30 do 21:00.
Mjesto: knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5 (Cvjetni trg), 10 000 Zagreb
Ulaz slobodan

.

Uvodno izlaganje:
mr. sc. Vesna Magličić, odvjetnica

.

Gošće sugovornice:
Branka Žigante Živković, sutkinja
Jadranka Gržin, odvjetnica

.

Glazbeni uvod i odjava tribine:
Gitaristički orkestar GuEllyBa
Marko Čuček, Lucija Rako, Iva Bobanović, Rino Cetinić, Ana Sredić, Sven Ipša, Tomislav Gajski,
Luka Pejković, Leonardo Čurla (kontrabas) 

.

Autor i voditelj ciklusa:
Robert Međugorac, prof.


Na 8. tribini ciklusa “Oslobođenje životinja”, koja je svojevrsni nastavak 4. emisije “Oslobođenje životinja” iz 2012. godine, u kojoj je magistrica znanosti Vesna Magličić održala sjajno predavanje pod naslovom: “Pravni status životinja”, a gost preko Skype-a nam je bio otac životinjskog osloboditeljstva (animalističkog abolicionizma) prof. Gary L. Francione, J. D., nastavljamo istraživati zakonske regulative i sudsku praksu ljudskih zakona i institucija spram porobljenih ne-ljudskih životinja.

Tribinu će otvoriti višestruki prvaci komornog muziciranja Hrvatske i međunarodne glazbene scene; Gitaristički orkestar GuEllyBa, a svirat će Dodatak kantati – Johanna Sebastiana Bacha u aranžmanu profesora Ante Čaglja, Iberiu – hrvatske skladateljice Biance Ban i Bremenske glazbenike – Gennadya Gladkova, također u aranžmanu profesora Ante Čaglja.

Naslovnu temu: “Pravna zaštita životinja – relevantni kriteriji i ograničenja” obradit će u svom 15-o minutnim izlaganju magistrica znanosti Vesna Magličić.

U nastavku slijedi razgovor s predavačicom i gošćama; sutkinjom Brankom Žigante Živković  i odvjetnicom Jadrankom Gržin, kojeg će voditi autor i voditelj ciklusa Robert Međugorac uz interakciju s publikom, a između ostalih, pokušat ćemo odgovoriti i na ova pitanja:

 1. Koliko su zakoni koji se bave zaštitom životinja (o istinskim temeljnim pravima možemo valjda samo sanjati) napredovali u zadnjih desetak godina?
 2. Imaju li porobljene životinje ikakve koristi od tih poboljšanja, mogu li to osjetiti na vlastitoj koži, u svakodnevnom životu?
 3. Postoji li mogućnost da životinjama u skorije vrijeme ljudski zakoni osiguraju temeljna prava na život, slobodu, tjelesnu cjelovitost, stanište, da ih mi ljudi prestanemo zakonski tretirati kao stvari, vlasništvo i resurs?
 4. Na osnovu kojeg prava ljudi porobljavaju i kolju životinje, zar smo uistinu samo obične siledžije?
 5. Jesu li prava ljudi na mesnu prehranu, religijske rituale, tradiciju ili medicinska istraživanja jača od prava životinja da slobodno žive, da ih se ne iskorištava i ne ubija?
 6. U našoj sudskoj praksi ne postoje presedani kao u anglosaksonskom pravu, no možemo li na sličan način izboriti koju pobjedu za životinje?
 7. Je li kontraproduktivno pozivati se u nekim slučajevima na Zakon o zaštiti životinja kada znamo da on samo regulira njihovo mučenje i ubijanje, umjesto da izravno insistiramo na ukinuću životinjskog ropstva?
 8. Zašto ljudski zakon ne štiti interese životinja u potpunosti, nego samo do onog trenutka kada dolaze u sukob s interesima ljudi?
 9. Mnoge institucije poput škola, vrtića, bolnica, vojarni itd. i dalje ne nude veganske obroke, iako ih zakon na to obvezuje, što možemo napraviti da se taj zakon provodi u praksi?
 10. Kako možemo pomoći osobama koje studiraju npr. medicinu i ne žele testirati na životinjama, ali ih se ipak na to suptilno prisiljava ucjenama jer u suprotnom neće dobiti profesorov potpis i položiti ispit?

 

Za kraj ćemo poslušati dvije skladbe u aranžmanu profesora Ante Čaglja; Sarajevo Nights – Almera Imamovića i Židovske narodne pjesme u izvedbi sjajnog gitarističkog orkestara GuEllyBa.


Ukupno trajanje tribine je 90 min.

10 min. glazbeni uvod
1. Johann Sebastian Bach: Dodatak kantati (Kantata BWV 208; instr. BWV 1040) (arr. Ante Čagalj, prof.)
2. Bianca Ban: Iberia (posvećeno orkestru)
3. Gennady Gladkov: Bremenski glazbenici (arr. Ante Čagalj, prof.)
Gitaristički orkestar GuEllyBa

15. min. uvodno izlaganje uz prezentaciju
Pravna zaštita životinja – relevantni kriteriji i ograničenja
Predavačica: mr. sc. Vesna Magličić, odvjetnica

55 min. diskusija s predavačicom i gošćama uz interakciju s publikom

10 min. glazbena odjava tribine
4. Almer Imamović: Sarajevo Nights (arr. Ante Čagalj, prof.)
5. Židovske narodne pjesme (arr. Ante Čagalj, prof.)
– Simhat Tora (Radost Tore)
– Hava nagila (Hajde da se veselimo)
Gitaristički orkestar GuEllyBa

Zatvaranje skupa i nastavak druženja u Green Pointu


Mr. sc. Vesna Magličić, odvjetnica / Pravna zaštita životinja – relevantni kriteriji i ograničenja

Mr. sc. Vesna Magličić, odvjetnica / Pravna zaštita životinja – relevantni kriteriji i ograničenja

 

 

Vesna Magličić je diplomirala (1993.) i magistrirala (1998.) na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Radila je u Hrvatskoj gospodarskoj komori i na Pravnom fakultetu, a od 1999. radi u odvjetništvu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovdje možete pogledati njeno predavanje: “Pravni status životinja


 

Branka Žigante Živković, sutkinja je Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske
Rođena sam 8. prosinca 1957. godine u Sarajevu, R BiH, od oca Marcela i majke Javorke. U Zagrebu živim neprekidno od 1976. godine, pa i sada s obitelji na adresi Savska cesta 97.

Osnovno i srednje školovanje (gimnaziju) sam završila u Sarajevu, da bih nakon toga upisala i završila Pravni fakultet u Zagrebu.
Pravni i javnobilježnički ispit sam položila u Zagrebu (1986., 2006.).
Moje ostalo znanje stečeno je i permanentno se stječe kroz razne edukacije, uz stručno osposobljavanje, pa sam tako kao najvažnije završila edukaciju za edukatore u organizaciji ABCL, Pravosudne akademije gdje sam među prvim osposobljenim osobama za edukatoricu, a nakon toga i edukatoricu EU prava.
Prošla sam i edukaciju iz komunikologije u trajanju od 2 godine, te edukaciju iz socijalnih vještina u organizaciji inozemnih i naših stručnjaka.

Ukupno imam 32 godine radnog staža.
Svoje prvo radno mjesto zasnovala sam 1983. u, poduzeću Zagreb-Merkur na poslovima referentice za socijalna i pravna pitanja, da bih nakon toga s 1. 12. 1983. godine prešla u Općinsko tužilaštvo Petrinja, na mjesto javno-tužilačkog pripravnika, kao i na ispomoći u Okružnom tužilaštvu u Sisku sve do 1. 12. 1986., da bih s danom 1. 1. 1987. god., u Općini Petrinja počela raditi kao sudac za prekršaje.

Nakon godina putovanja iz Zagreba godine 23. 5. 1988. sam u Zagrebu počela raditi kao sudac u Općinskim sucima za prekršaje općine Maksimir.
U periodu od 1. rujna 1990. do 14. 10. 1992. radila sam na poslovima poslovne tajnice u poduzeću Gravis i tajnice u školi Tin Ujević.

S danom 15. 10. 1993. godine vraćam se na sud u Gradske suce za prekršaje, Prekršajni sud u Zagrebu, sve do imenovanja na Visoki prekršajni sud RH., 8. svibnja 1997. godine.
Po dolasku na Prekršajni sud u Zagreb raspoređena sam u odjel javnog reda mira i javne sigurnosti i veliki dio vremena sudila sam u dežurnoj službi gdje su se sudili prekršaji iz svih područja. Specifičnost rada na takvim predmetima je bila da se sudilo hitno, da su se odluke morale donositi odmah jer su često bile izvršne prije pravomoćnosti s obzirom na to da se veoma često radilo o strancima i zatvorskim spisima.

U Visokom prekršajnom sudu RH od prvog dana radim u Odjelu javnog reda i mira i javne sigurnosti, zamjenica sam predsjednika Odjela i predsjednica 1. Vijeća u sastavu od još dva suca i dva sudska savjetnika koja sam mentorirala do donošenja Godišnjeg rasporeda za ovu 2016. godinu, gdje sam mentoriranje jednog suca prepustila kolegi članu vijeća.

Specifičnost suđenja prekršaja iz ovog područja na kojima radim je u činjenici da su to prekršaji za koje su propisane kazne zatvora i niz sankcija kojima se ograničava sloboda okrivljenika, kako u cilju zaštite javne sigurnosti tako i sigurnosti žrtava prekršaja. (npr. Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji).
Tijekom rada u Sudu 2013. godine sam radila u Ministarstvu pravosuđa u Upravi za opće i kadrovske poslove u pravosudnoj inspekciji, gdje sam stekla dodatno iskustvo u kontroli i pregledu sudova druge vrste osim prekršajnih, te u Upravi za kazneno i prekršajno pravo kao ispomoć u izradi pravilnika i komentarima zakona koji su se ticali prekršaja.

Osim rada na predmetima u sudu bila sam u više od 30 nadzora i kontrola rada prvostupanjskih sudova.

Branka Žigante Živković, sutkinja je Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske - Sudim i prekršaje koji se tiču zlostavljanja životinja, a udomila sam i psa iz udruge na socijalizaciju.

Branka Žigante Živković, sutkinja je Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske – Sudim i prekršaje koji se tiču zlostavljanja životinja, a udomila sam i psa iz udruge na socijalizaciju.

Osim svog sudačkog posla koji me veoma veseli, a u cilju većeg uvažavanja prekršajnog sudovanja od prvog dana kada je nasilje u obitelji izašlo iz privatnosti domova i bilo propisano prvo kao prekršaj, a potom i kazneno djelo aktivno radim u svim radnim skupinama i provodim sustavne edukacije iz tog dijela sudovanja kako kaznenog tako i prekršajnog, na Pravosudnoj akademiji, seminarima i stručnim skupovima organiziranim od strane mog Suda, ministarstava, nevladinog sektora.

Predsjednica sam Nacionalnog tima za suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama osnovanog 2010. od strane pet ministarstava i to Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva socijalnih politika i mladih, Ministarstva obrazovanja i Ministarstva zdravlja. Nacionalni tim je ustrojio županijske timove i osnažio međusektorsku suradnju u tom području, bio nositelj niza aktivnosti i edukacija, te obilježavanja nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Bila sam predsjednica radne skupine za izradu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i njegovih prvih izmjena, a sada članica u radnoj skupini osnovanoj u Ministarstvu pravosuđa za izmjene zakona, te predsjednica radne skupine za izradu Standarda za provođenje psihosocijalnog tretmana u kaznenom i prekršajnom zakonodavstvu, kao i Povjerenstva za odabir provoditelja istog, kao i predsjednica, a sada zamjenica predsjednika Stručnog povjerenstva za praćenje i unapređivanje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka, te izvršenja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji.

Bila sam i članica svih radnih skupina koje su izrađivale pravni okvir za borbu protiv nasilja u obitelji, Nacionalne strategije, Protokol o postupanju u slučajevima nasilja u obitelji,. ., Zakona o provedbi uredbi (EU) broj 606/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Što se tiče ovog područja više puta sam pozivana u druge države u regiji (BiH, Makedonija) da im predstavim naše zakonodavstvo koje im je postalo uzor u odnosu na zaštitu žrtava obiteljskog nasilja. U Crnoj Gori sam kao strana pravna stručnjakinja, sudjelovala na izradi njihovog Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Nacionalnoj strategiji i Protokolu vezanim za to područje i održala niz edukacija međuresornim timovima i posebno sucima. Prošle godine sam od strane UNDP organizacije angažirana kao voditeljica edukacija o rodno zasnovanom nasilju u obitelji s osvrtom na Konvenciju VE a od strane EU komisije Taiexa održala radionicu „Ključni faktori za donošenje najučinkovitije sudske odluke u slučajevima nasilja u obitelji i nad ženama kroz presjek legislative RH“, kao i predavanje o Istanbulskoj konvenciji.

Kao prepoznata stručnjakinja u ovom području pozivana sam na mnogo okruglih stolova, predavanja u svojstvu predavačice (Pravni fakultet u Zagrebu, Policijska akademija, međusektorski skupovi Vinkovci, Split, Valbandon, Dubrovnik, Plitvice, Zadar…) i na sastanke sa stranim stručnjakinjama kojima sam pojasnila presjek našeg zakonodavstva u odnosu na nasilje u obitelji i žrtve, objavila niz članaka održala niz predavanja, te sudjelovala u većini Projekata provođenih na tu temu i organiziranih od strane stranih i naših organizacija civilnog društva.

Kao osoba angažirana u ovoj problematici i kao predsjednica Nacionalnog tima za borbu protiv nasilja u obitelji i nad ženama redovito sam u kontaktu sa Samostalnim sektorom za zaštitu svjedoka – Ministarstvo pravosuđa, provoditeljima psihosocijalnog tretmana, Udrugama koje se bave ovom problematikom i zaštitom žrtava, centrima za socijalnu skrb pa slijedom toga nastojim istima prenijeti sve svoje znanje iz ovog područja, a koje se tiče novina koje bi mogle unaprijediti zaštitu žrtava i učinkovitije povezati sustav u tom pravcu, a s obzirom na zahtjeve Europe u tom veoma osjetljivom području.

Dolaskom na Sud 1997. od strane tadašnjeg predsjednika suda postala sam članica prve radne skupine za izradu Zakona o azilu i u tom dijelu prošla niz edukacija te u periodu od 16. 4. 2008. do 31. 3. 2012. do početka rada upravnih sudova, bila zamjenica predsjednika Povjerenstva za azil osnovanog od Vlade RH i donosila odluke o žalbama tražitelja azila uloženim na prvostupanjske odluka upravnog tijela. Još uvijek sam članica Koordinacije za azil HPC. Tijekom tog perioda prošla sam niz edukacija organiziranih po pitanja azila i azilanata u RH i par studijskih putovanja izvan RH, te napisala i objavila zakonodavni okvir koji se odnosi u RH na pitanja stranaca i tražitelja azila.

Od strane UNHCR-a u Hrvatskoj sam angažirana kao predavačica na seriji edukacija oko zakonske regulative RH po pitanjima djece bez pratnje, te sam radila na izradi Protokola o postupanjima prema djeci odvojenoj od roditelja stranim državljanima, te sam jedna od autorica publikacije “Djeca bez pratnje – strani državljani u RH“ prevedenoj i na engleski i dostupnoj tako i ostalim zainteresiranim za tu problematiku.

Na poziv Pučke pravobraniteljice i UNDP organizacije održala sam predavanja iz Zakona o diskriminaciji.
Niz mojih predavanja i objavljenih radova odnosio se i na status žrtve u prekršajnom sudovanju, maloljetnike, kao i sam Prekršajni zakon, te sam kao predavačica sudjelovala na Savjetovanju u Opatiji s temom „mjere opreza”.

Tijekom radnog perioda na Sudu bila sam članica radnih skupina za izradu zakona i to Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (NN 64/15) te sam i imenovana 2015. (radim i danas) u Povjerenstvo za žrtve seksualnog nasilja osnovanog i imenovanog od Ministarstva branitelja, a koje Povjerenstvo daje svoje mišljenje u predmetima traženja statusa žrtve prema citiranom zakonu.

Na Sudu sam bila angažirana u CARDS 2004. „Poboljšanje rada na Visokom prekršajnom sudu i odabranim prekršajnim sudovima” rujan 2007. studeni 2009., dok u IPi 2009. „Daljnje poboljšanje institucionalnih kapaciteta prekršajnih sudova” sam sudjelovala jednim dijelom dok sam bila na radu u Ministarstvu pravosuđa 2013. godine.

Aktivno sudjelovanje u projektu „Razvoj kriminalne prevencije“ omogućili su mi nositelji projekta UN za razvoj – UNDP i MUP.rh

Po pozivu nositelja Projekta Živim život bez nasilja sudjelujem na njihovim edukacijama.
U regionalnom projektu „Inicijativa mladića za promociju rodne ravnopravnosti, zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih“ imala sam aktivno učešće kako u stjecanju vještina i znanja, tako i educirajući.

Svoje znanje stjecano nizom godina nastojim podijeliti sa svojim kolegama ne samo kroz održavanje predavanja, već i ugrađujući ga u svoje odluke, te informirajući članove mog vijeća o svim događanjima, zakonima i sličnom koja se tiču bilo kojeg pitanja i problematike koja može utjecati ili utječe na područje našeg sudovanja.

Svoj angažman u prekršajnom sudovanju koji se ne odnosi samo na rješavanje predmeta i spisa, smatrala potrebnim u svrhu priznanja prekršajnog sudovanja ne samo od kolega već i drugih stručnjaka na način koji mu pripada, a u svrhu otklanjanje zabluda koje i dalje vladaju da prekršajci sude samo crveno svjetlo i vožnju bez tramvajske karte.

Sudim i prekršaje koji se tiču zlostavljanja životinja, a udomila sam i psa iz udruge na socijalizaciju.


Vegetarijanka Jadranka Gržin - Pravima i zaštitom životinja bavi se kroz aktivnosti udruge Prijatelji životinja.

Vegetarijanka Jadranka Gržin – Pravima i zaštitom životinja bavi se kroz aktivnosti udruge Prijatelji životinja.

Jadranka Gržin
Rođena sam 15. srpnja 1956. u Slavonskom Brodu, u Zagrebu sam pohađala 3. gimnaziju, na
Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirala sam u srpnju 1984.

Od travnja 1986. do travnja 1988. pripravnik sam volonter na Županijskom sudu u Zagrebu, od travnja 1988. do siječnja 1992. radim u Zavodu za ekonomiku, Obzoru i Tetra b, kao pravni savjetnik.

Pravosudni ispit položila sam u srpnju 1989. a od 1.veljače 1992. upisana sam u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore i od tada do danas obavljam samostalnu odvjetničku djelatnost.

Dodatno u srpnju 2010. završila sam obuku za izmiritelja, te je upisana u Registar izmiritelja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Član je Hrvatske udruge za mirenje gdje polazi seminare i naprednu obuku za izmiritelje.
Od listopada 2011. na listi je pružatelja besplatne pravne pomoći Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske i Listi opunomoćenika djece žrtava kaznenih djela.

Član je udruge Prijatelji životinja i Družbe Zvuk Veda, te osnivač plesne udruge Adami.
U slobodno vrijeme uči vede, sanskrt, kathak, flamenko, neo dance, gong, aromaterapiju, uzgaja bonsai, planinari s prijateljima.

Pravima i zaštitom životinja bavi se kroz aktivnosti udruge Prijatelji životinja.


Gitaristički orkestar GuEllyBa:
Marko Čuček, Lucija Rako, Iva Bobanović, Rino Cetinić, Ana Sredić, Sven Ipša, Tomislav GajskiLuka Pejković, Leonardo Čurla (kontrabas).

Gitaristički orkestar GuEllyBa: Marko Čuček, Lucija Rako, Iva Bobanović, Rino Cetinić, Ana Sredić, Sven Ipša, Tomislav Gajski, Luka Pejković, Leonardo Čurla (kontrabas).

Gitaristički orkestar GuEllyBa: Marko Čuček, Lucija Rako, Iva Bobanović, Rino Cetinić, Ana Sredić, Sven Ipša, Tomislav Gajski, Luka Pejković, Leonardo Čurla (kontrabas).

GUELLYBA, gitaristički orkestar Glazbenog učilišta Elly Bašić, osnovan je prije dvadeset godina na poticaj prof. Ante Čaglja, koji je ujedno i njegov voditelj. Taj projekt je prirodan nastavak djelovanja na polju komorne glazbe, započetoga još 1991. godine na Međunarodnoj ljetnoj školi u Starom Gradu na otoku Hvaru.

Smatrajući da je ozbiljnosti katkad i suviše u našemu obrazovnom sustavu, (osim djela J. S. Bacha) program i djela koja GUELLYBA ima na repertoaru donekle se odmiču od te serioznosti, kako ona ne bi dotukla učitelja, a tek učenike… Neka je, dakle, zabavno, popularno, s glazbom iz razdoblja kada jeznalo biti i osmijeha i podsmijeha, čega donekle manjka u vremenu u kojem živimo.

Probe i nastupi jedinstvena su prilika da se različiti uzrasti, okupljeni u ovom orkestru (niža, srednja i studenti), ipak ravnopravno druže, a nerijetko pokažu kako godine, uz argument: »ja sam stariji!«,
nisu dovoljne da netko bude bolji. Tu se daje šansa svakome da bude onoliko dobar koliko je sposoban i koliko se trudi. To su vrlo ozbiljni razlozi da taj orkestar živi i dalje.

Orkestar redovito osvaja prve nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima.

 


Raspored svih predavanja i tribina u 2015. godini:

1. tribina – utorak 22. 9. 2015. u 19 sati
JE LI VEGANIMA POTREBNA PSIHOANALIZA?
Predavač: dr. sc. Anton Glasnović, dr. med. spec. neurologije
Glazbeni uvod i odjava: Marko Palanović (gitara)

2. tribina – utorak 20. 10. 2015. u 19 sati
NUŽNOST I ADEKVATNOST VEGANSKE PREHRANE
Predavačica: doc. dr. sc. Dubravka Novotni, dipl. ing. nutricionizma
Glazbeni uvod i odjava: Ivana Kovačević (flauta), Marta Meštrović (oboa) i Tea Kulaš (orgulje)

3. tribina – utorak 24. 11. 2015. u 19 sati
PRISILNA KASTRACIJA NE-LJUDSKIH ŽIVOTINJA – ZA ILI PROTIV?
tim ZA – Tatjana Zajec, dr. med. vet. / Ingeborg Bata, dr. med. vet.
tim PROTIV – Mato Kutlić / Domagoj Pintarić
Glazbeni uvod i odjava: Krešimir Lulić (harmonika) i Martin Kutnar (harmonika)

4. tribina – utorak 15. 12. 2015. u 19 sati
ŽIVOTINJSKI ŽIVOT I LJUDSKI ZAKONI
Predavači : izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, filozof i doc. dr. sc. Tomislav Krznar
Glazbeni uvod i odjava: Mislav Pečnik (gitara), Lucija Štivčević (gitara) i Antonio Kolovrat (gitara)

.


Raspored svih predavanja i tribina u 2016. godini:

5. tribina – utorak 26. 1. 2016. u 19:30
PRAVA EMBRIJA (LJUDSKIH I NE-LJUDSKIH), PRAVA FETUSA, PRAVA ŽENA, PRAVA ŽIVOTINJA?
Predavačica: mag. Marina Katinić
Glazbeni uvod i odjava: Divna Šimatović (gitara)

6. tribina – utorak 1. 3. 2016.
TEMELJ VEGANSTVA U ISTOČNIM RELIGIJAMA
Predavač: mag. Dorino Manzin
Gosti: mag. Višnja Grabovac Žarko Andričević
Glazbeni uvod i odjava: Igor Paro, prof. (renesansna lutnja, vihuela de mano)

7. tribina – utorak 5. 4. 2016.
VIŠELJUBLJE I OSLOBOĐENJE LJUDSKIH I NE-LJUDSKIH ŽIVOTINJA
Predavačica: Olivija Holjac, dr. med.
Gost: Davor Stančić
Glazbeni uvod i odjava: Igor Paro, prof. (barokna gitara)

8. tribina – utorak 26. 4. 2016.
PRAVNA ZAŠTITA ŽIVOTINJA – RELEVANTNI KRITERIJI I OGRANIČENJA
Predavačica: mr. sc. Vesna Magličić, odvjetnica
Gošće sugovornice: Branka Žigante Živković, sutkinja i Jadranka Gržin, odvjetnica
Glazbeni uvod i odjava tribine: Gitaristički orkestar GuEllyBa
Marko Čuček, Lucija Rako, Iva Bobanović, Rino Cetinić, Ana Sredić, Sven Ipša, Tomislav Gajski,
Luka Pejković, Leonardo Čurla (kontrabas)

9. tribina – utorak 24. 5. 2016.
DJECA VEGANI


Kontakt: oslobodjenje.zivotinja@gmail.com

Dođite, saznajte nešto novo, diskutirajte i družite se u ugodnom društvu.

Ciklus predavanja i tribina “Oslobođenje životinja” utorkom u knjižnici Bogdana Ogrizovića na Cvjetnom trgu

 

360 KOMENTARA

 1. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is important and all. However imagine if you
  added some great pictures or video clips to give your posts more,
  “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this blog could definitely be one of the very
  best in its niche. Wonderful blog!

 2. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your web site
  is great, as well as the content!

 3. Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Many thanks

 4. Somebody necessarily lend a hand to make severely posts I might state.
  This is the very first time I frequented your website page and so far?

  I amazed with the analysis you made to make this actual publish amazing.
  Fantastic activity!

 5. Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out
  pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m
  not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions?
  Appreciate it

 6. Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day.
  It will always be useful to read articles from other writers and
  use a little something from other web sites.

 7. Attractive component of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to say that I acquire actually loved account
  your weblog posts. Anyway I’ll be subscribing on your augment or even I
  fulfillment you get right of entry to constantly rapidly.

 8. Nice blog here! Also your site loads up very
  fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your
  host? I wish my website loaded up as fast as
  yours lol

 9. When someone writes an paragraph he/she maintains the thought of
  a user in his/her brain that how a user can understand it.
  Therefore that’s why this paragraph is perfect. Thanks!

 10. Greate post. Keep posting such kind of info on your site.
  Im really impressed by your site.
  Hi there, You have done a great job. I’ll certainly digg it and individually recommend to my
  friends. I’m confident they will be benefited from
  this web site.

 11. Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

  Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I
  can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m
  not sure where to start. Do you have any tips or suggestions?

  Thanks

 12. Thanks for finally writing about >Odvjetnica Vesna Magličić: Pravna zaštita životinja – relevantni kriteriji
  i ograničenja / 8. tribina ciklusa “Oslobođenje životinja” | oslobođenje životinja <Loved it!

 13. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?

  I’m trying to determine if its a problem
  on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 14. I loved as much as you will receive carried out right here.

  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the
  following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the
  same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 15. I don’t even know how I ended up right here, but I thought this publish was great.
  I don’t understand who you’re however definitely you’re going to a well-known blogger if you are not already.
  Cheers!

 16. I just like the valuable information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and take a look at once
  more here frequently. I’m moderately sure I will be informed many
  new stuff proper here! Good luck for the following!

 17. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your web site and
  in accession capital to say that I get in fact enjoyed account your weblog posts.

  Anyway I will be subscribing in your feeds or even I achievement you get admission to constantly quickly.

 18. When I originally left a comment I appear to have clicked the
  -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve four emails
  with the exact same comment. There has to be an easy method you are able to
  remove me from that service? Appreciate it!

 19. My brother suggested I might like this website. He was
  totally right. This post actually made my day. You cann’t
  imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 20. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me mad so any help is very
  much appreciated.

 21. Woah! I’m really digging the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between usability and visual appearance.
  I must say that you’ve done a excellent job with this.
  Additionally, the blog loads extremely fast for me on Firefox.
  Exceptional Blog!

 22. I am not sure where you are getting your info, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 23. I was excited to discover this page. I want to to thank you
  for your time just for this fantastic read!! I definitely liked every
  part of it and I have you saved as a favorite to look at new information on your
  website.

 24. I’ve been surfing online more than 4 hours today, yet
  I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my opinion, if all website owners and bloggers made good content
  as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 25. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your website,
  how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright
  clear idea

 26. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of space
  . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.
  Studying this info So i’m satisfied to express that
  I’ve a very just right uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I so much definitely will make sure to don?t omit this web site and give it a
  glance on a relentless basis.

 27. Hello There. I discovered your weblog the use of msn. This is an extremely smartly written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read extra of your helpful info.
  Thank you for the post. I’ll certainly return.

 28. Hiya very nice web site!! Guy .. Excellent .. Amazing ..
  I’ll bookmark your site and take the feeds additionally?

  I’m glad to search out so many useful information right here within the submit, we want work out more strategies on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 29. Unquestionably believe that which you said. Your favorite
  reason appeared to be on the net the easiest thing to be aware of.

  I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing
  without having side effect , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 30. You actually make it seem so easy with your presentation but
  I find this topic to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward
  for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 31. Hi there, this weekend is nice in support of me, for the reason that this moment i am reading
  this fantastic educational post here at my residence.

 32. Howdy just wanted to give you a quick heads up
  and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different
  browsers and both show the same results.

 33. I am no longer certain the place you are getting your information,
  however great topic. I must spend some time studying more or understanding more.

  Thank you for magnificent information I was looking for this information for my mission.

 34. After checking out a few of the blog articles on your blog,
  I honestly like your technique of blogging. I book-marked
  it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.
  Take a look at my web site as well and tell me what you
  think.

 35. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be
  actually something which I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 36. I’ve been surfing online more than 4 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 37. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I do not know who you are but certainly you are going to a
  famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 38. This design is wicked! You certainly know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 39. Generally I do not learn article on blogs, however I wish
  to say that this write-up very pressured me to check out and do it!

  Your writing taste has been amazed me. Thank you,
  very nice article.

 40. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for
  a blog website? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your
  broadcast offered bright clear idea

 41. Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to check out your website on my iphone during
  lunch break. I enjoy the information you present here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m shocked at how
  quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyways, fantastic site!

 42. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem.
  You’re incredible! Thanks!

 43. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking
  the time and energy to put this article together.
  I once again find myself personally spending a lot of
  time both reading and leaving comments. But so what, it was
  still worth it!

 44. This is the perfect web site for everyone who wishes to find out about this topic.
  You know so much its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa).
  You certainly put a fresh spin on a subject which has been discussed for
  many years. Excellent stuff, just excellent!

 45. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to come
  back once again since i have book-marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich
  and continue to help other people.

 46. Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs
  I stumbleupon every day. It’s always useful to read through articles from other
  authors and use something from other sites.

 47. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am going through
  issues with your RSS. I don’t understand why
  I cannot subscribe to it. Is there anyone else having similar RSS problems?
  Anyone who knows the solution can you kindly respond?
  Thanks!!

 48. I think that everything published was actually
  very logical. But, consider this, what if you added a little content?
  I ain’t suggesting your content is not solid, however
  what if you added a headline that grabbed folk’s attention? I mean Odvjetnica
  Vesna Magličić: Pravna zaštita životinja – relevantni kriteriji i ograničenja / 8.
  tribina ciklusa “Oslobođenje životinja” | oslobođenje
  životinja is a little vanilla. You should glance at Yahoo’s front page and
  see how they create post headlines to get people
  interested. You might try adding a video or a related
  pic or two to grab readers excited about what you’ve got to
  say. Just my opinion, it would make your posts a little bit more interesting.

 49. Hello my loved one! I want to say that this post is awesome,
  great written and come with approximately all vital infos.
  I’d like to see more posts like this .

 50. Thanks for finally writing about >Odvjetnica Vesna Magličić:
  Pravna zaštita životinja – relevantni kriteriji i ograničenja / 8.
  tribina ciklusa “Oslobođenje životinja”
  | oslobođenje životinja <Loved it!

 51. Hi, for all time i used to check website posts here in the early hours in the break of day, for the reason that i love to find out more and more.

 52. Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re working with?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads
  a lot faster then most. Can you recommend a good hosting provider at a
  fair price? Thanks a lot, I appreciate it!

 53. A person essentially assist to make critically articles I would state.
  That is the first time I frequented your web page
  and up to now? I surprised with the analysis you made to create
  this particular submit amazing. Wonderful process!

 54. I know this web page gives quality depending articles or reviews and other information, is there
  any other website which gives such data in quality?

 55. I am extremely inspired along with your writing abilities and also with the format to
  your blog. Is that this a paid theme or did you modify it
  your self? Anyway stay up the excellent quality writing, it is
  uncommon to look a great blog like this one these days..

 56. I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very
  easy on the eyes which makes it much more enjoyable for
  me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to
  create your theme? Outstanding work!

 57. Generally I don’t learn post on blogs, however I would
  like to say that this write-up very compelled me to check out and do so!

  Your writing style has been surprised me. Thanks, very great
  article.

 58. I just like the helpful info you supply for your articles.
  I’ll bookmark your blog and take a look at again here frequently.
  I’m slightly sure I’ll learn lots of new stuff proper right here!
  Best of luck for the following!

 59. With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or
  copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot
  of it is popping it up all over the internet without
  my authorization. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off?
  I’d truly appreciate it.

 60. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve found
  It positively useful and it has helped me out loads. I’m hoping to give
  a contribution & help other users like its helped me.
  Good job.

 61. you’re in reality a excellent webmaster. The web site loading velocity is amazing.
  It seems that you’re doing any distinctive trick.
  In addition, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic job on this subject!

 62. Heya i am for the first time here. I found this board
  and I in finding It truly helpful & it helped me out much.
  I’m hoping to offer something back and help others like
  you aided me.

 63. Hey would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time choosing
  between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and
  I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 64. Thanks for one’s marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you happen to be a great author.
  I will be sure to bookmark your blog and will come back
  later on. I want to encourage you to definitely continue your great work,
  have a nice weekend!

 65. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post
  I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and
  checking back frequently!

 66. I used to be recommended this blog by my cousin. I’m now not sure whether or not this publish
  is written by way of him as no one else know such certain approximately
  my trouble. You’re wonderful! Thank you!

 67. Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give a
  quick shout out and say I really enjoy reading your blog posts.

  Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the
  same topics? Thanks a lot!

 68. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super
  long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say,
  I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any tips and hints for newbie blog writers?
  I’d really appreciate it.

 69. Hmm it appears like your site ate my first comment (it
  was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m
  thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to
  everything. Do you have any helpful hints for first-time blog writers?
  I’d really appreciate it.

 70. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or
  advice. Maybe you could write next articles
  referring to this article. I wish to read more things about it!

 71. Whoa! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Great choice
  of colors!

 72. Everything is very open with a precise explanation of the challenges.

  It was really informative. Your site is very useful.
  Thanks for sharing!

 73. great submit, very informative. I’m wondering why the opposite experts of
  this sector do not understand this. You should continue
  your writing. I am sure, you’ve a huge readers’ base already!

 74. Hi there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 75. Useful information. Lucky me I discovered your web site
  by chance, and I am stunned why this twist of fate
  did not came about earlier! I bookmarked it.

 76. Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it,
  you are a great author.I will ensure that I
  bookmark your blog and will eventually come back from now on. I
  want to encourage that you continue your great job, have a nice day!

 77. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like
  you wrote the book in it or something. I think that you
  can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is
  fantastic blog. An excellent read. I will certainly
  be back.

 78. Every weekend i used to visit this web page, as i wish for enjoyment, as this
  this site conations genuinely fastidious funny information too.

 79. Hey very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing
  .. I will bookmark your web site and take the feeds also?
  I’m happy to search out a lot of useful information right here
  in the post, we need work out extra techniques in this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 80. I like the helpful info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here regularly.
  I am quite sure I will learn many new stuff right here! Good luck for
  the next!

 81. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw
  away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening
  to read?

 82. Simply desire to say your article is as surprising.
  The clearness in your post is simply cool and i could assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 83. I’ve been browsing online greater than 3 hours today, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours.
  It is pretty value sufficient for me. In my opinion, if
  all website owners and bloggers made just right content
  material as you probably did, the net can be much more helpful than ever before.

 84. I’m gone to inform my little brother, that he should also go to
  see this weblog on regular basis to obtain updated from newest reports.

 85. Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know
  a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show
  the same outcome.

 86. Having read this I thought it was really informative.
  I appreciate you taking the time and energy to put
  this short article together. I once again find myself spending a lot of time both reading
  and leaving comments. But so what, it was still
  worthwhile!

 87. Just wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply great and i can assume you’re
  an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep
  up to date with forthcoming post. Thanks a million and please
  keep up the gratifying work.

 88. Admiring the persistence you put into your website
  and detailed information you offer. It’s nice to come across a
  blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material.

  Great read! I’ve bookmarked your site and I’m adding
  your RSS feeds to my Google account.

 89. Excellent post. I used to be checking constantly this weblog
  and I’m impressed! Very useful info specifically the closing phase :
  ) I handle such information much. I was looking for this particular info for a long time.
  Thanks and good luck.

 90. Excellent post. Keep posting such kind of info on your page.

  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You’ve done an incredible job. I’ll definitely digg it and for my part suggest to
  my friends. I am confident they’ll be benefited from this website.

 91. Thanks for one’s marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will always bookmark your blog and may come back later on. I want
  to encourage you to ultimately continue your great writing, have a
  nice weekend!

 92. Pretty part of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I get actually loved account
  your blog posts. Anyway I’ll be subscribing on your augment or even I achievement you get entry to persistently fast.

 93. My brother suggested I may like this web site.
  He was totally right. This publish truly made my day.
  You cann’t consider just how a lot time I had spent for this information! Thanks!

 94. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess
  over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more
  formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 95. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! However,
  how can we communicate?

 96. Have you ever thought about writing an e-book
  or guest authoring on other blogs? I have a blog based
  on the same information you discuss and would love to have you share
  some stories/information. I know my subscribers would
  enjoy your work. If you’re even remotely interested,
  feel free to send me an e mail.

 97. hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up
  something new from right here. I did however expertise some technical points using this site,
  as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load correctly.

  I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances
  times will sometimes affect your placement in google and could
  damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.

  Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content.
  Ensure that you update this again soon.

 98. you are really a good webmaster. The website loading velocity is incredible.

  It kind of feels that you’re doing any unique trick.
  Furthermore, The contents are masterpiece. you have performed a excellent job
  on this subject!

 99. Asking questions are genuinely fastidious thing if you are not understanding anything totally, except this piece
  of writing presents good understanding even.

 100. Fantastic website. Plenty of useful info here.
  I’m sending it to a few friends ans additionally
  sharing in delicious. And of course, thank you on your effort!

 101. I like the valuable information you provide on your articles.
  I will bookmark your blog and take a look at once more right here frequently.

  I’m quite sure I will learn plenty of new stuff proper right here!
  Good luck for the following!

 102. Good day I am so thrilled I found your site, I really found
  you by error, while I was researching on Askjeeve for something else,
  Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and
  a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read
  through it all at the minute but I have saved it and also
  included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
  much more, Please do keep up the awesome jo.

 103. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are
  just extremely wonderful. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it.

  You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart.

  I cant wait to read much more from you. This is really a
  great web site.

 104. Remarkable things here. I’m very glad to look your post.
  Thank you a lot and I’m having a look forward to contact you.
  Will you kindly drop me a mail?

 105. I believe this is among the so much vital information for me.
  And i am glad studying your article. However wanna statement on few general issues, The site taste
  is wonderful, the articles is in point of fact excellent : D.
  Good task, cheers

 106. Can I simply just say what a relief to uncover somebody that
  genuinely understands what they’re talking
  about online. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important.
  More and more people really need to read this and understand this side of your story.
  I can’t believe you aren’t more popular since you certainly possess the gift.

 107. Helpful info. Lucky me I discovered your web site
  by chance, and I am surprised why this coincidence did not happened
  in advance! I bookmarked it.

 108. Hello would you mind letting me know which
  web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a
  lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at
  a honest price? Many thanks, I appreciate it!

 109. This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader
  entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to
  start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really loved what you had
  to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 110. Thanks for finally writing about >Odvjetnica Vesna Magličić: Pravna zaštita
  životinja – relevantni kriteriji i ograničenja / 8. tribina
  ciklusa “Oslobođenje životinja” | oslobođenje životinja <Loved it!

 111. I’m really inspired together with your writing skills and also with the format for your weblog.
  Is that this a paid topic or did you modify it your self?
  Either way stay up the nice quality writing, it’s uncommon to look a nice blog like this one these days..

 112. Having read this I believed it was rather enlightening.
  I appreciate you spending some time and energy
  to put this informative article together. I once again find myself spending a significant amount of time
  both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 113. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some
  overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, great blog!

 114. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head.
  The problem is something too few people are speaking intelligently about.
  I am very happy that I came across this in my hunt for something
  relating to this.

 115. Thanks for ones marvelous posting! I really enjoyed reading it, you will be a great author.I will make sure to bookmark your blog and will eventually come back down the road.
  I want to encourage you to definitely continue your great work,
  have a nice weekend!

 116. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s
  truly informative. I am going to watch out for brussels.

  I will be grateful if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 117. Thank you for some other informative website. The place else may I am getting
  that type of information written in such an ideal approach?
  I have a challenge that I’m just now running on, and I have been at the glance out for such info.

 118. Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what
  I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to
  the whole thing. Do you have any tips for newbie blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

 119. I believe that is among the so much significant info for me.

  And i’m satisfied reading your article. However
  want to statement on few general issues, The web site taste is great, the articles is in point of fact
  nice : D. Just right activity, cheers

 120. Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of
  hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

 121. It’s not my first time to pay a visit this web page, i am browsing this web site dailly and take pleasant facts from here daily.

 122. I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him
  as nobody else know such detailed about my problem.
  You are incredible! Thanks!

 123. I simply couldn’t leave your site before suggesting that I extremely loved the
  standard information a person provide to your guests?
  Is gonna be again ceaselessly in order to check up on new posts

 124. I feel that is one of the most significant information for me.
  And i am glad reading your article. But wanna commentary on some common issues, The website
  style is wonderful, the articles is actually excellent
  : D. Excellent job, cheers

 125. Amazing issues here. I am very happy to peer your post.
  Thanks so much and I am looking forward to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

 126. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your website,
  how can i subscribe for a blog site? The account helped me
  a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided
  bright clear idea

 127. Just want to say your article is as astonishing.

  The clearness in your post is simply excellent and i could assume you are an expert
  on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the enjoyable
  work.

 128. Nice blog here! Additionally your site loads up fast! What web host are
  you the usage of? Can I get your affiliate link for your host?
  I wish my site loaded up as fast as yours lol

 129. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your
  blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement
  you access consistently quickly.

 130. Thanks for one’s marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you are a great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back later in life.
  I want to encourage yourself to continue your great writing, have a nice evening!

 131. This is the right webpage for anybody who would like to find out about this topic.

  You realize a whole lot its almost tough to argue with
  you (not that I actually will need to…HaHa).
  You definitely put a brand new spin on a topic which has
  been discussed for ages. Excellent stuff, just excellent!

 132. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your
  point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something
  enlightening to read?

 133. Howdy great website! Does running a blog such as this take
  a lot of work? I’ve absolutely no expertise in programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway,
  should you have any suggestions or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off topic nevertheless I simply needed to ask.
  Thank you!

 134. Hey there fantastic website! Does running a blog like this take a massive amount work?
  I’ve virtually no understanding of computer programming however
  I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, should you have any ideas or techniques for new
  blog owners please share. I understand this is off subject however I just needed to ask.
  Appreciate it!

 135. First off I want to say awesome blog! I had a quick question that
  I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your
  head before writing. I have had trouble clearing my mind in getting my ideas
  out there. I do take pleasure in writing however it
  just seems like the first 10 to 15 minutes are generally
  wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?

  Appreciate it!

 136. Great items from you, man. I’ve be mindful your stuff previous to
  and you are just too wonderful. I actually like what you have
  received right here, certainly like what you’re stating and the way in which
  through which you assert it. You are making it entertaining and you continue to care for to
  keep it wise. I can not wait to read much more from you.
  That is really a tremendous web site.

 137. Magnificent goods from you, man. I’ve bear in mind your stuff previous to and you are just too fantastic.
  I really like what you’ve bought here, certainly like what you are saying and the way in which by which you assert it.
  You make it entertaining and you still care for to stay it sensible.
  I can’t wait to learn far more from you. That is actually a terrific site.

 138. It’s truly very complex in this active life to listen news on TV, so I simply use the web for that purpose, and take the most recent information.

 139. Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you
  knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?
  Thanks a lot!

 140. It’s really a great and helpful piece of information. I’m
  happy that you shared this helpful info with us.
  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 141. I am not certain the place you are getting your info, but good topic.

  I must spend some time learning more or figuring out more.
  Thanks for magnificent information I was on the lookout for this
  information for my mission.

 142. Hey there! I just wish to give you a huge thumbs up
  for your excellent info you have got right here on this post.

  I will be returning to your blog for more soon.

 143. I like the helpful information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite certain I’ll learn plenty of new stuff right
  here! Good luck for the next!

 144. Howdy! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?

  My blog looks weird when viewing from my iphone 4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this
  problem. If you have any suggestions, please share.
  Appreciate it!

 145. For hottest news you have to pay a visit world wide web and on web I found this web
  site as a most excellent web page for newest updates.

 146. Just wish to say your article is as amazing.
  The clarity in your post is simply excellent and that i
  can think you’re knowledgeable in this subject. Fine together with your permission let me to
  grasp your RSS feed to stay up to date with impending post.
  Thank you a million and please carry on the rewarding work.

 147. Hello, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, might check this?
  IE nonetheless is the marketplace chief and a big portion of people will
  pass over your magnificent writing because of this problem.

 148. I have read some just right stuff here. Certainly
  value bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make
  any such wonderful informative site.

 149. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have really
  enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 150. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless,
  just wanted to say excellent blog!

 151. Hello! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my previous room
  mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to
  him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 152. Hi there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg it and personally suggest
  to my friends. I’m confident they will be benefited from this website.

 153. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Bless you!

 154. Thank you, I have recently been searching for information about
  this topic for a while and yours is the greatest I’ve discovered so far.
  But, what in regards to the bottom line? Are you sure about the supply?

 155. Hello There. I found your weblog the use of msn. That
  is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to
  learn extra of your helpful info. Thanks for the post.

  I will certainly comeback.

 156. I think this is among the most important info for me.
  And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is perfect, the
  articles is really nice : D. Good job, cheers

 157. Woah! I’m really enjoying the template/theme
  of this website. It’s simple, yet effective.
  A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance.

  I must say you have done a superb job with this. Also, the blog loads extremely
  fast for me on Chrome. Outstanding Blog!

 158. Superb blog! Do you have any tips for aspiring
  writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you advise starting with a free platform
  like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed ..
  Any suggestions? Bless you!

 159. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise several technical issues using this website, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish
  loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my email and can look
  out for a lot more of your respective interesting content.
  Ensure that you update this again very soon.

 160. That is a really good tip particularly to those new
  to the blogosphere. Short but very precise information… Appreciate your sharing this one.
  A must read article!

 161. I’m not that much of a internet reader to be honest but
  your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back
  later on. Many thanks

 162. Great work! That is the kind of info that are meant to be shared
  across the internet. Disgrace on Google for no longer positioning this publish upper!
  Come on over and talk over with my website . Thanks =)

 163. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this brilliant blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking and
  adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this
  site with my Facebook group. Talk soon!

 164. For the reason that the admin of this website is working, no hesitation very shortly it will
  be well-known, due to its feature contents.

 165. Thanks for the marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you
  may be a great author. I will always bookmark your blog and will often come back later in life.
  I want to encourage one to continue your great work, have a nice weekend!

 166. It’s appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be
  happy. I’ve read this publish and if I may I want to suggest you some attention-grabbing issues or advice.
  Maybe you can write next articles referring to this article.
  I wish to read more issues about it!

 167. Hmm it appears like your blog ate my first
  comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and
  say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but
  I’m still new to the whole thing. Do you have any tips for beginner blog
  writers? I’d genuinely appreciate it.

 168. you’re really a good webmaster. The website loading pace is incredible.
  It sort of feels that you’re doing any distinctive trick.
  Furthermore, The contents are masterwork. you have performed a magnificent task in this matter!

 169. I am now not sure the place you’re getting your information, however good topic.

  I must spend a while finding out more or figuring out more.
  Thanks for wonderful info I used to be in search of this info for
  my mission.

 170. I know this website provides quality dependent articles and additional stuff, is
  there any other website which provides such things in quality?

 171. each time i used to read smaller articles that as well clear their motive, and that is
  also happening with this post which I am reading here.

 172. Undeniably consider that that you stated. Your favorite reason appeared to
  be on the internet the simplest thing to bear in mind of. I say to you, I certainly
  get irked whilst other folks think about worries that they
  just don’t realize about. You controlled to hit the nail upon the top as smartly as defined out the entire thing
  without having side effect , folks could take a signal.
  Will probably be again to get more. Thank you

 173. I think the admin of this site is in fact working hard in favor of his web page, as here every information is quality
  based stuff.

 174. We are a bunch of volunteers and starting a brand new scheme
  in our community. Your web site offered us with helpful info to
  work on. You’ve performed a formidable task and our entire group will probably be thankful to you.

 175. You are so awesome! I don’t suppose I’ve truly read anything
  like that before. So good to find someone with a few unique thoughts on this topic.
  Seriously.. many thanks for starting this up. This website is something that is required on the internet, someone with a bit
  of originality!

 176. I feel that is one of the so much significant information for me.
  And i am glad reading your article. However wanna observation on few basic things, The website style is wonderful,
  the articles is really great : D. Excellent activity, cheers

 177. Hi there! Someone in my Myspace group shared this website
  with us so I came to look it over. I’m definitely loving the information.
  I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Wonderful blog and terrific design.

 178. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your website to come back later.

  Many thanks

 179. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to
  and you’re just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like
  what you are saying and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to
  keep it smart. I can not wait to read much more from
  you. This is really a tremendous web site.

 180. Right here is the perfect website for everyone who really wants to
  find out about this topic. You understand so much its almost hard to
  argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that has been discussed for a long time.
  Wonderful stuff, just wonderful!

 181. Hey would you mind letting me know which webhost you’re using?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this
  blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price?
  Cheers, I appreciate it!

 182. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to browse your
  blog on my iphone during lunch break. I enjoy the information you provide here and can’t wait
  to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent site!

 183. It is really a nice and helpful piece of
  information. I’m happy that you just shared this helpful information with us.
  Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 184. No matter if some one searches for his essential thing, therefore he/she wants to be available that in detail,
  thus that thing is maintained over here.

 185. I have learn some excellent stuff here. Definitely price bookmarking for
  revisiting. I surprise how much effort you set to
  make this kind of magnificent informative web site.

 186. You have made some really good points there. I checked on the net
  to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 187. Its like you learn my mind! You seem to know a lot approximately this, like you wrote the e book in it or something.

  I feel that you can do with a few p.c. to drive the message home
  a little bit, however instead of that, this is fantastic blog.
  A great read. I will definitely be back.

 188. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 189. Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad
  and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My
  iPad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it with
  someone!

 190. Does your site have a contact page? I’m having a tough time
  locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some
  ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

 191. I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same
  nearly a lot often inside case you shield this hike.

 192. Aw, this was an incredibly nice post. Taking a few minutes and actual
  effort to produce a really good article… but
  what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get anything
  done.

 193. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make
  your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your site when you could be giving us
  something informative to read?

 194. After I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments
  are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment.
  Is there a way you can remove me from that service?
  Appreciate it!

 195. Hello just wanted to give you a quick heads up and let you
  know a few of the pictures aren’t loading properly.

  I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different
  internet browsers and both show the same outcome.

 196. Valuable information. Fortunate me I discovered your website accidentally, and I am stunned why this twist of fate did not came
  about earlier! I bookmarked it.

 197. I do not know whether it’s just me or if perhaps everyone else encountering issues with your website.
  It looks like some of the written text within your posts are running off the screen. Can somebody else
  please provide feedback and let me know if this is happening to them too?

  This might be a issue with my browser because I’ve had this happen before.
  Thank you

 198. Somebody necessarily help to make critically posts I might state.
  This is the very first time I frequented your web page and so far?
  I amazed with the analysis you made to make this actual
  put up incredible. Excellent activity!

 199. Hello, i think that i saw you visited my website
  so i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 200. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot
  of spam feedback? If so how do you stop it,
  any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me
  crazy so any support is very much appreciated.

 201. Howdy! I could have sworn I’ve been to your blog before but after looking at
  many of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely
  delighted I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 202. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!

 203. Thank you, I’ve recently been searching for info approximately this subject for a long time and yours is
  the best I have came upon till now. But, what in regards to the bottom
  line? Are you certain in regards to the source?

 204. I am curious to find out what blog platform you happen to be using?

  I’m experiencing some minor security issues with my latest site and I’d like to find
  something more risk-free. Do you have any suggestions?

 205. Hey, how’s it going?

  I want to pass along some very important news that everyone needs to hear!

  In December of 2017, Donald Trump made history by recognizing Jerusalem as the capital of Israel. Why is this big news? Because by this the Jewish people of Israel are now able to press forward in bringing about the Third Temple prophesied in the Bible.

  Jewish Rabbis have publicly announced that their Messiah will be revealed in the coming years who will be a leader and spiritual guide to all nations, gathering all religions under the worship of one God.

  Biblical prophecy tells us that this Jewish Messiah who will take the stage will be the antichrist “who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God” (2 Thessalonians 2:4). For a time he will bring about a false peace, but “Therefore when you see the ‘abomination of desolation,’ spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place (Matthew 24:15)…then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be” (Matthew 24:21).

  More importantly, the power that runs the world wants to put a RFID microchip in our body making us total slaves to them. This chip matches perfectly with the Mark of the Beast in the Bible, more specifically in Revelation 13:16-18:

  “He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.

  Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.”

  Referring to the last days, this could only be speaking of a cashless society, which we have yet to see, but are heading towards. Otherwise, we could still buy or sell without the mark amongst others if physical money was still currency. This Mark couldn’t be spiritual because the word references two different physical locations. If it was spiritual it would just say in the forehead. RFID microchip implant technology will be the future of a one world cashless society containing digital currency. It will be implanted in the right-hand or the forehead, and we cannot buy or sell without it. Revelation 13:11-18 tells us that a false prophet will arise on the world scene doing miracles before men, deceiving them to receive this Mark. Do not be deceived! We must grow strong in Jesus. AT ALL COSTS, DO NOT TAKE IT!

  “Then a third angel followed them, saying with a loud voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name” (Revelation 14:9-11).

  People have been saying the end is coming for many years, but we needed two key things. One, the Third Temple, and two, the technology for a cashless society to fulfill the prophecy of the Mark of the Beast.

  Visit http://WWW.BIBLEFREEDOM.COM to see proof for these things and why the Bible truly is the word of God!

  If you haven’t already, it is time to seek God with all your heart. Jesus loves you more than you could imagine. He wants to have a relationship with you and redeem you from your sins. Turn to Him and repent while there is still hope! This is forever…God bless!

  “EITHER HUMAN INTELLIGENCE ULTIMATELY OWES ITS ORIGIN TO MINDLESS MATTER OR THERE IS A CREATOR…” – JOHN LENNOX

  We all know God exists. Why? Because without Him, we couldn’t prove anything at all. Do we live our lives as if we cannot know anything? No. So why is God necessary? In order to know anything for certain, you would have to know everything, or have revelation from somebody who does. Who is capable of knowing everything? God. So to know anything, you would have to be God, or know God.

  A worldview without God cannot account for the uniformity and intelligibility of nature. And why is it that we can even reason that God is the best explanation for this if there is no God? We are given reason to know or reject God, but never to know that He does not exist.

  It has been calculated by Roger Penrose that the odds of the initial conditions for the big bang to produce the universe that we see to be a number so big, that we could put a zero on every particle in the universe, and even that would not be enough to use every zero. What are the odds that God created the universe? Odds are no such thing. Who of you would gamble your life on one coin flip?

  Is there evidence that the Bible is the truth? Yes. Did you know that the creation accounts listed in the book of Genesis are not only all correct, but are also in the correct chronological order? That the Bible doesn’t say the Earth was formed in six 24-hour days but rather six long but finite periods of time? That the Bible makes 10 times more creation claims than all major “holy” books combined with no contradictions, while these other books have errors in them? The Bible stood alone by concurring with the big bang saying, “In the beginning God created the heaven and the earth” (Genesis 1:1); and says our universe is expanding, thousands of years before scientists discovered these things. Watch a potential life-changing video on the website listed below with Astronomer(PhD) Hugh Ross explaining all these facts based on published scientific data. He has authored many books, backed even by atheist scientists.

  Jesus came to pay a debt that we could not; to be our legal justifier to reconcile us back to a Holy God; only if we are willing to receive Him: “For the wages of sin is death…” (Romans 6:23).

  God so loved the world that He gave us His only begotten son, so that whoever believes in Him, through faith, shall not perish, but have everlasting life. Jesus says if we wish to enter into life to keep the commands! The two greatest commands are to love God with all your heart, soul, strength, and mind; and your neighbor as yourself. All the law hang on these commands. We must be born of and lead by the Holy Spirit, to be called children of God, to inherit the kingdom. If we are willing to humble ourselves in prayer to Jesus, to confess and forsake our sins, He is willing to give the Holy Spirit to those who keep asking of Him; giving us a new heart, leading us into all truth!

  Jesus came to free us from the bondage of sin. The everlasting fire was prepared for the devil and his angels due to disobedience to God’s law. If we do the same, what makes us any different than the devil? Jesus says unless we repent, we shall perish. For sin is the transgression of the law. We must walk in the Spirit so we may not fulfill the lusts of the flesh, being hatred, fornication, drunkenness and the like. Whoever practices such things will not inherit the kingdom (Galatians 5:16-26). If we sin, we may come before Jesus to ask for forgiveness (1 John 2:1-2). Evil thoughts are not sins, but rather temptations. It is not until these thoughts conceive and give birth by our own desires that they become sin (James 1:12-15). When we sin, we become in the likeness of the devil’s image, for he who sins is of the devil (1 John 3:8); but if we obey Jesus, in the image of God. For without holiness, we shall not see the Lord (Hebrews 12:14).

  The oldest religion in the world is holiness through faith (James 1:27). What religion did Adam and Eve follow before the fall? Jesus, Who became the last Adam, what religion does He follow? Is He not holy? He never told us to follow the rituals and traditions of man but to take up our cross and follow Him (Luke 9:23). There are many false doctrines being taught leading people astray. This is why we need the Holy Spirit for discernment. Unlike religion, holiness cannot be created. It is given to us from above by the baptism of the Spirit. Jesus is more than a religion; He is about having a personal relationship with the Father. Start by reading the Gospel of Matthew, to hear the words of God, to know His character and commandments. Follow and obey Jesus, for He is the way, the truth, and the life!

 206. Hello to every , because I am in fact keen of reading this website’s post to be updated regularly.
  It contains pleasant information.

 207. Hi my loved one! I wish to say that this post is amazing,
  nice written and include approximately all vital infos. I’d like to look extra posts like this .

 208. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent.
  I really like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and
  the way in which you say it. You make it entertaining and you
  still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you.
  This is actually a terrific website.

 209. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this
  I’ve found It absolutely helpful and it has aided me out loads.
  I’m hoping to contribute & help different users like its helped me.

  Great job.

 210. Heya i am for the primary time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out much.
  I hope to give something again and help others such as you
  helped me.

 211. Howdy! Someone in my Facebook group shared this website with
  us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!

  Outstanding blog and outstanding style and design.

 212. Hi! I’ve been reading your weblog for a while now and finally got the courage to
  go ahead and give you a shout out from Humble Texas! Just wanted to
  tell you keep up the good work!

 213. Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering
  if you knew where I could locate a captcha
  plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one?

  Thanks a lot!

 214. Thanks for any other informative blog. Where else could I get that kind of info written in such an ideal manner?
  I’ve a undertaking that I’m just now operating on,
  and I’ve been at the look out for such info.

 215. An impressive share! I have just forwarded this onto a
  colleague who was conducting a little research on this.
  And he in fact bought me breakfast simply because I
  discovered it for him… lol. So allow me to reword this….
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this
  matter here on your web site.

 216. Howdy! I simply want to offer you a big thumbs up for the excellent information you have right here on this post.
  I’ll be returning to your web site for more soon.

 217. Hello there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and
  tell you I really enjoy reading your blog posts. Can you suggest any
  other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
  Thanks a lot!

 218. Hello there! This blog post could not be written much better!

  Looking through this article reminds me of my previous roommate!

  He always kept talking about this. I am going to send this post to him.
  Pretty sure he’ll have a good read. Thank you for sharing!

 219. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let
  alone the content!

Odgovori: