Authors Postovi od Stevan Živkov Andričin

Stevan Živkov Andričin

1 POSTOVA 1 KOMENTARA
Bičevanjem trgovaca i oslobađanjem životinja na ulicu Hrist je opasno ugrozio društveni poredak tadašnjeg Izraela i praktično stopirao sve religiozne aktivnosti.

208 16450

Klement Aleksandrijski tvrdio je da je apostol Matej bio vegan, kao i da je nezdravo svoja tela pretvarati u groblja za životinje. U vreme cara...