Nagrađivani svjetlopisac Denis Butorac niže potresna svjedočanstva o uobičajenoj okrutnosti prema životinjama u njegovoj rodnoj Slavoniji pod naslovom “Homesick, 2018.”

Nagrađivani svjetlopisac Denis Butorac niže potresna svjedočanstva o uobičajenoj okrutnosti prema životinjama u njegovoj rodnoj Slavoniji pod naslovom “Homesick, 2018.”

0 3177
Michael Michlmayr: Galerija svjetlopisa Beč, rujan 2019. godine / RITUALI I - Korelacije
Pogledajte izložbu koja je digla dosta prašine i zooetičkih rasprava. Denis ne jede životinje od 2013. godine. Kaže kako je očekivao negativne komentare te prihvatio rizik svjestan “provokacije” koju svjetlopisi nose sa sobom, ali nikako nije očekivao pozive na linč i slične gadosti čak i od ljudi koji se nazivaju “veganima”, te je time ostao zatečen. Želio je i sam napisati nekakav komentar na tu temu, ali je odustao jer ne želi ulaziti u prevelike etičke i zooetičke rasprave.
Kaže da je, iako se rad može tumačiti kao aktivistički, s čime apsolutno nema nikakvih problema, polazišna točka ipak bilo osobno iskustvo, revolt i dječja trauma.

Homesick, 2018.
(Čežnja za domom, 2018.)

Odrastao sam u Slavoniji, u sredini u kojoj su uzgoj i ubijanje životinja u prehrambene svrhe višestoljetna tradicija. Samim time, ne samo da je prihvatljivo, već je i očekivano da djeca od najranije dobi budu uključena u cjelokupni proces kako bi se stečene vještine iznova prenijele na nove naraštaje. Budući da sam odmalena odbijao sudjelovanje, često sam nailazio na nerazumijevanje i uvrede. Revoltiran uvriježenim mnijenjem kako sposobnost da se ubije životinja može biti protumačena i kao potvrda muškosti, nastojim prevladati strah i gađenje te u ulozi pasivnog promatrača prvi put nakon dugo vremena prisustvujem činu klanja. Svjedočim toj nametnutoj dužnosti, istovremeno i društvenom događanju u kojem domaćin i pomagači potrebu za međusobnim dokazivanjem temelje na poricanju emocija. Poput kakve inicijacije, aranžiram posljedice tog rituala muškosti kako bih konzervirao neugodne uspomene i kreirao nove, ali ujedno uspostavio i novi model povezivanja s obitelji i sredinom u kojoj sam odrastao.

I grew up in Slavonia, in an environment where breeding and slaughter of animals for food is a centuries-old tradition. Thus, not only is it acceptable, but also it is expected that children from the earliest age are involved in the entire process in order to transfer the acquired skills to new generations. I have refused to participate on those occasions from an early age, so I was often faced with misunderstanding and insults. Revolted by the pervasive and deep-rooted belief that the ability to kill an animal can be interpreted as a confirmation of manhood, I tried to overcome my fear and disgust and, as a passive observer, I attended the act of slaughter. I witness this imposed duty, which is at the same time a social event where the host and his helpers seek mutual confirmation, based on emotional denial. Like an initiation, I arrange the consequences of this ritual of masculinity in order to conserve the unpleasant memories and create new ones, thus establishing a new model of connecting with my family and the environment in which I grew up.

 

Denis Butorac je rođen 1992. u Virovitici, a odrastao u Ilači kod Vukovara. Diplomirao je na diplomskom studiju fotografije pri Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Osim dvije rektorove i dekaničine nagrade, dobitnik je i nagrade Marina Viculin koja se dodjeljuje se dodjeljuje kao priznanje za rad umjetnika s izvanrednim postignućima u području hrvatske fotografije. U rujnu 2018. godine predstavio se prvom samostalnom izložbom Homesick, u sklopu festivala Organ Vida. Fotografije su izlagane na nekoliko samostalnih i grupnih izložbi i u Hrvatskoj i inozemstvu te se nalaze u fundusu Muzeja za umjetnost i obrt.
U svom umjetničkom radu, fotografiju koristi kao medij kojim istražuje teme poput identiteta, obitelji i tradicije, čime gradi vlastite narativne serije u kojima spaja dokumentarni i konceptualni rad.

www.denisbutorac.com

Denis Butorac: "Revoltiran sam uvriježenim mnijenjem kako sposobnost da se ubije životinja može biti protumačena i kao potvrda muškosti."

Denis Butorac: “Revoltiran sam uvriježenim mnijenjem kako sposobnost da se ubije životinja može biti protumačena i kao potvrda muškosti.”

BEZ KOMENTARA

Odgovori: